Odwołane zajęcia dla III roku studentów niestacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu E-biznes prowadzone przez Pana Doktora Jakuba Bisa w dniach 16.02.2019r (sobota)  oraz 16.03.2019r. (sobota), zostaną odrobione w dniu 12.04.2019r. (piątek) w godz. 16:05-21:15 w s.220.