Odwołane zajęcia dla II roku studentów niestacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu Kompetencje menedżerskie prowadzonego przez Panią Magister Agnieszkę Magdziarz-Orłowską w dniu 12.04.2019r. (piątek), zostaną odrobione w dniu 14.06.2019r. (piątek) w godz. 17:00-21:15 w s.225.