Odwołane zajęcia dla II roku studentów studiów magisterskich niestacjonarnych z kierunku Socjologia z przedmiotów Menedżer jako coach oraz Coaching w zarządzaniu prowadzonych przez Panią Magister Agatę Zielińską w dniu 13.04.2019r. (sobota), zostaną odrobione w dniu 18.05.2019r. (sobota) w godz. 10:50-17:45 w s.104.