Odwołane zajęcia w dniu 22.05.2019r. (środa) prowadzone przez Pana Rektora Doktora Marcina Smolirę dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Paradygmat programowania obiektowego zostaną odrobione w dniu 28.05.2019r. (wtorek) w s.208 w godz. 8:15-9:50 (grupa 1) oraz 10:00-11:35 (grupa 2).