Odwołane zajęcia w dniu 22.05.2019r. (środa) prowadzone przez Pana Rektora Doktora Marcina Smolirę dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka dualna z przedmiotu Paradygmat programowania obiektowego zostaną odrobione w dniu 04.06.2019r. (wtorek) w godz. 8:15-9:50 w s.208.