Odwołane zajęcia w dniach 19.03.2019r. (wtorek) oraz 11.06.2019r. (wtorek) prowadzone przez Pana Profesora Arkadiusza Miaskowskiego dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Podstawy teorii grafów zostaną odrobione w dniu 17.06.2019r. (poniedziałek) w godz. 13:30-17:45 w s.225.