Odwołane zajęcia dla I roku studentów niestacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu Kompetencje menedżerskie prowadzone przez Pana Magistra Pawła Prokopa w dniu 31.03.2019r. (niedziela), zostaną odrobione w dniu 19.05.2019r. (niedziela) w godz. 09:05-13:20 w s.222