Odwołane zajęcia prowadzone przez Pana Magistra Arkadiusz Gwardę dla III roku studentów niestacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Tworzenie aplikacji internetowych na urządzenia mobilne zostaną odrobione w dniu 01.06.2019r. (sobota) w godz. 16:05-18:35 w s. 213.