fbpx

Studenci, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium lub zapomogi
w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 zobowiązani są do odebrania decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania pomocy materialnej w pok. 312 w godzinach pracy Działu oraz podczas dyżurów.