Studia Podyplomowe

ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA I ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 363 zł miesięcznie
Dla kogo?

Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna to kierunek w zgodzie z obecnymi trendami. Przeznaczony jest dla każdego, a w szczególności dla:

  • osób zainteresowanych tematyką żywności ekologicznej i żywności funkcjonalnej
  • wszystkich, którzy chcą rozwijać się zawodowo w branży związanej z tematyką wellness
  • pasjonatów zdrowego, racjonalnego odżywiania 
Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do rozwoju gospodarstw ekologicznych, sklepów i punktów ze zdrową żywnością, pracy w zakładach pracy związanych z produkcja, dystrybucją i obrotem żywności funkcjonalnej. Zdobędziesz u nas praktyczną wiedzę, którą wykorzystasz na co dzień w swojej pracy.

Czas trwania i organizacja zajęć

Zajęcia poprowadzi wyspecjalizowana kadra wykładowców – praktyków, którzy na co dzień są związani z branżą żywności funkcjonalnej i wielu przypadkach są prekursorami w swoim środowisku. Dzięki temu na naszych studiach, przekazywane informacje to nie sucha teoria z książek, lecz wiedza poparta ich wieloletnim doświadczeniem w pracy.

Nasze studia podyplomowe na kierunku Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń – online. 

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna jest obecność i aktywność oraz zaliczenia poszczególnych zajęć w ramach studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 363 zł
Opłata semestralna: 1 650 zł
Opłata roczna: 3 300 zł

 

 

Żywienie człowieka oraz zdrowa żywność (Żywność Funkcjonalna)  to obecnie jedne z najbardziej rozwijających się dziedzin. Jest to związane przede wszystkim ze wzrostem świadomości konsumentów w zakresie wpływu żywienia na zdrowie i samopoczucie każdego z nas. W związku ze stale rosnącą liczbą osób zainteresowanych tematyką zdrowia, obok Dietetyki, stworzyliśmy kolejny kierunek studiów podyplomowych Żywność Funkcjonalna i Żywność Ekologiczna.

Społeczne uwarunkowania rynku żywności funkcjonalnej – 8 godzin

Podział rynku żywności ekologicznej oraz funkcjonalnej – 18 godzin

Rolnictwo ekologicznej jako źródło surowców – 10 godzin

Pozyskiwanie surowców i półproduktów ekologicznych u producentów i pośredników na rynku krajowym, Unii Europejskiej oraz pozostałych rynkach międzynarodowych – 12 godzin

Dokumentacja oraz aspekty prawne w dystrybucji produktów ekologicznych – 8 godzin

Zasady organizacji zakładów produkujących żywność ekologiczna i funkcjonalną – 12 godzin

Poziomy przetworzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej – 8 godzin

Zasady certyfikowania i jednostki certyfikujące żywność – 8 godzin

Oznakowanie etykiety, wartości odżywcze – 8 godzin

Specyfika produkcji, magazynowania oraz dystrybucji żywności ekologicznej i funkcjonalnej – 18 godzin

Kanały dystrybucji produktów ekologicznych oraz funkcjonalnych: tradycyjny, nowoczesny, wyspecjalizowany, apteczny – 18 godzin

Zasady rozliczeń finansowych na rynku ekologicznym – 8 godzin

Promocja, Reklama, Marketing – 12 godzin

Trendy rozwojowe rynku żywności ekologicznej i funkcjonalnej – 12 godzin

Łączna liczna – 160 godzin

Skip to content