Studia Podyplomowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 420 zł miesięcznie

Organizacja i zarządzanie Centrum Usług Społecznych to propozycja kompleksowej szkoleń specjalistycznych dla przyszłych pracowników CUS w formie Studiów Podyplomowych.

Program studiów został przygotowany zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia z dnia 30 marca 2020 r., oraz został wzmocniony przedmiotami rozszerzającymi proponowany program.

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • forma prowadzenia studiów – blended learning

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Program Studiów Podyplomowych dwusemestralnych zakłada otrzymanie świadectwa ukończenia
studiów podyplomowych oraz trzy certyfikaty ukończenia specjalistycznych szkoleń z zakresu:

  • Zarządzania i organizacji usług społecznych
  • Opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych
  • Organizacji społeczności lokalnej

Studia podyplomowe kończą się zaliczeniem końcowym on-line

Uwaga

W przypadku zainteresowania istnieje możliwość uruchomienia indywidulanych szkoleń – minimalna
liczba zainteresowanych 15 osób.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
Informacje o kierunku
Program studiów
Kadra

Płatność miesięczna: 420 zł
Opłata semestralna: 1 900 zł
Opłata roczna: 3 800 zł

Studia przeznaczone są dla przyszłych pracowników CUS posiadających wykształcenie wyższe oraz osób nadzorujących Centra, a także wszystkich zainteresowanych organizowaniem i funkcjonowaniem CUS.

Kadra na kierunku Organizacja i zarządzanie Centrum Usług Społecznych to wykwalifikowani dydaktycy-praktycy spełniający wszelkie wymogi nałożone przez Rozporządzenie, miedzy innymi: Krystyna Wyrwicka, Paweł Wiśniewski, Michał Wójcik, Marta Komorska, Anna Kłos, Małgorzata Kowalska, Anna Ostasz, Andrzej Trzeciecki.

Skip to content