Studia Podyplomowe

KSZTAŁCENIE ZDALNE W EDUKACJI

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 374 zł miesięcznie
Dla kogo?

Studia skierowane są do kadry nauczycielskiej oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o kształceniu zdalnym.

Wraz z rozwojem technologii, zmienia się oblicze edukacji. Jesteśmy obecnie świadkami pojawiania się w naszym kraju nowej metody nauczania: e-learningu.

Taka sytuacja wymaga nowych kompetencji od kadry pedagogicznej. Nauczyciel prowadzący kursy zdalne musi odnaleźć się w nowej roli doradcy edukacyjnego, który utworzy uczącą się wirtualną społeczność, zmotywuje studentów do samodzielnej pracy i będzie dostępny w trybie on-line niemal każdego dnia.

Tryb nauki i czas trwania
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w godzinach 8-17
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj
   *Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne (około 2- 3 zjazdy w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie
Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Czesne
O kierunku
Program

Płatność miesięczna: 374 zł
Opłata semestralna: 1 700 zł
Opłata roczna: 3 400 zł

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne na temat kształcenia zdalnego. Studenci zapoznają się z narzędziami i metodami technologii informacyjnej, nauczą się projektować platformy edukacyjne, zagłębią się w aspekty prawne dotyczące zarządzania treścią, a także przygotują się pod względem psychologicznym do prowadzenia zajęć na odległość.

 • Wprowadzenie do e-learningu- 2 godziny

  Platformy edukacyjne- 6 godzin

  Projektowanie i tworzenie zajęć online, copywriting- 24 godziny

  Grafika i multimedia- 24 godziny

  Tworzenie video screenów (sketchnoting)- godzin

  Psychologia nauczania na odległość- 8 godzin

  Komunikacja w e-learningu (komunikatory spoza platformy)- 6 godzin

  Aktywności e-learningu (forum aktualności, ankieta, baza danych, czat, forum jako aktywność, głosowanie, słownik pojęć, test, warsztat)- 24 godziny

  Prawa autorskie w zarządzaniu treścią – praca z kazusami- 8 godzin

  Projektowanie i tworzenie zajęć online, copywriting- 24 godziny

  Podstawy dydaktyki kształenia online- 2 godziny

  Projektowanie quizów- 8 godzin

  Współpraca z Wiki- 8 godzin

  Administrowanie platformą e-learningową- 8 godzin

  Zasoby e-lerningu (adres url, etykieta, folder, plik, książka, strona)- 4 godziny

  Psychopedagogika kształcenia programowego- 2 godziny

  Łączna liczba – 112 godzin

Skip to content