Studia Podyplomowe

INFORMATYKA ŚLEDCZA

Studia odbywają się w formule blended learning z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość

 

Możliwość dofinansowania studiów  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej informacji tutaj.

Studiuj za 440 zł miesięcznie

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów jak również, coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowana na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci.

Dla kogo?

Odbiorcami studiów z zakresu informatyki śledczej są kandydaci na biegłych sądowych, obecni biegli, którzy pragną podnieść swoje kompetencje oraz być na bieżąco z CF (Computer Forensics), policjanci. Osoby z działów bezpieczeństwa różnych organizacji, osoby pragnące zgłębić tematykę zagadnień informatyki śledczej i bezpieczeństwa. 

Czas trwania i organizacja zajęć
  • studia trwają dwa semestry
  • zajęcia stacjonarne odbywają się soboty i niedziele, w godzinach 8-15
  • forma prowadzenia studiów – blended learning
  • Organizacja roku akademickiego – tutaj

*Blended learning – forma mieszana edukacji na odległość, łącząca zajęcia tradycyjne (około 2- 3 zjazdy w semestrze w siedzibie uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zamieszczone są tutaj.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.

Czesne
Informacje o kierunku
Program

Płatność miesięczna: 440 zł
Opłata semestralna: 2 000 zł
Opłata roczna: 4 000 zł

Zajęcia prowadzą eksperci, będący praktykami w swoich dziedzinach. Pracownicy laboratoriów odzyskiwania danych, analiz monitoringów, eksperci od analizy urządzeń mobilnych w tym zajmujący się zakładaniem i wyszukiwaniem podsłuchów elektronicznych. Większość wykładowców pełni dodatkowo funkcje biegłych sądowych, przygotowując opinie dla wymiaru sprawiedliwości oraz prezentując je w sądzie. Aspekty prawne przedstawią sędzia i prokurator, najlepiej obrazując z dwóch punktów widzenia problemy z jakimi informatycy śledczy spotykają się na sali sądowej.

Absolwenci tej specjalizacji znajdą zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach i instytucjach na stanowisku specjalisty ds.:

  • bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej
  • bezpieczeństwa informacji
  • informatyki śledczej

Wiedza z zakresu studiów pozwala na znalezienie zatrudnienia w strukturach policji i służb jako ekspert od informatyki śledczej. Zapotrzebowanie na umiejętności absolwentów kierunku występuje zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej.

Umocowanie prawne biegłego – 1 godzina

Problematyka dowodów cyfrowych w postępowaniach – 1 godzina

Prawne aspekty zabezpieczenia śladów cyfrowych – 4 godziny

Współpraca z organami ścigania – 2 godziny

Przeszukanie i zatrzymanie– 4 godziny

Wykorzystanie dowodów w postępowaniach– 4 godziny

Nośniki i formaty danych – 2 godziny

Zasady działania nośników – 3 godziny

Systemy plików – 3 godziny

Rodzaje uszkodzeń i metodologia odzyskiwania danych –­ 3 godziny

Praktyczne ćwiczenia z odzyskiwania danych ­ – 5 godzin

Wstęp do nowoczesnej cyberdetektywistyki – 2 godziny

Biały wywiad internetowy – 6 godzin

Dark NET, IoT Search, Deep Web – 2 godziny

Inżynieria społeczna – elementy socjotechniki – 4 godziny

Wykorzystanie informacji elektronicznych – 2 godziny

Footprinting – 4 godziny

Podsłuch ruchu sieciowego – 8 godzin

Elementy kryptografii – 2 godziny

Password cracking – 2 godziny

Zabezpieczanie dowodów cyfrowych-aspekt techniczny ­ – 6 godzin

Analizy systemów operacyjnych   – 14 godzin

Analiza metadanych – 5 godzin

Analiza urządzeń mobilnych – 16 godzin

Analiza danych sieciowych – 16 godzin

Analiza incydentów – 5 godzin

Informatyka śledcza w innych obszarach kryminalistyki – 2 godziny

Oprogramowanie do informatyki śledczej – 8 godzin

Podsłuch elektroniczny w praktyce – 5 godzin

Oprogramowanie szpiegujące   – 5 godzin

Przeciwdziałanie inwigilacji – 6 godzin

Techniki wykrywania sprzętu do inwigilacji – 4 godziny

Malware, Spyphone w praktyce  – 4 godziny

Zajęcia warsztatowe – 8 godzin

Łączna liczba – 168 godzin

Skip to content