Studia Inżynierskie

ARCHITEKTURA

Atuty kierunku:

 • Profesjonalna kadra dydaktyczna!
 • Kształcenie przystosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji!
 • Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
 • Realizacja własnych eventów artystycznych na terenie Uczelni.
 • Możliwość aktywnego działania w grupie poprzez koło naukowe Architektów.

Chcesz stworzyć na uczelni graffiti, masz pomysł na własne wydarzenie artystyczne – Uczelnia jest do Twojej dyspozycji.

Sylwetka Absolwenta:

Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zdobyte wiadomości umożliwią Ci planowanie nowych lub ochronę istniejących wartości kulturowych. Studia inżynierskie obejmując zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia umożliwią Ci poznanie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, ochrony praw autorskich, etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Perspektywy pracy

Studia dadzą Ci możliwość podjęcia działalności zawodowej w branży architektonicznej w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektury wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym.

Warto u nas studiować Architekturę!

Informacje o kierunku
Czesne

Program studiów przygotowuje do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego! Wiedza z zakresu historii, teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego umożliwi im planować w przyszłości nowe lub chronić istniejące wartości kulturowe.

Studia inżynierskie obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty kształcenia. Umożliwią absolwentom poznanie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budownictwa, prawa budowlanego, autorskiego i etyki zawodowej, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego. Przepisów obowiązujących nie tylko w kraju ale również w  państwach członkowskich Unii. Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę z zakresu metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

Studia trwają 8 semestrów (4 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu Inżyniera Architekta.

Studia stacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 500 zł
 • Płatność roczna: 5 000 zł
Studia niestacjonarne:
 • Płatność miesięczna: 460 zł
 • Płatność semestralna: 2 500 zł
 • Płatność roczna: 5 000 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content