fbpx
Kształcenie Specjalistyczne

Specjalista ds. kadr i płac

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury

Studiuj od 290 zł.

Zapraszamy osoby, które chcą odnaleźć się w jednym z najbardziej obecnie poszukiwanych na ryku pracy zawodów. Specjalistą ds. kadr i płac mogą zostać osoby, które chcą rozwijać swoje zainteresowania i chcą zdobyć intratny zawód.

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.
Cel nauki specjalistycznej

Nauka na specjalności Specjalista ds. kadr i płac pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych w organizacji.

Absolwent przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej w obszarze prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, płacowej, podatkowej i ZUS. Program kształcenia obejmuje pełny zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych, rozliczeniowych. Po ukończeniu kształcenia, absolwent doskonale poradzi sobie na stanowisku pracy. Będzie potrafił prawidłowo stosować procedury i przepisy dotyczące kadr i płac w organizacji. Będzie umiał także wykorzystać aktualną wiedzę w zakresie prawa pracy w praktyce.

Czas nauki

3 semestry.

Tryby kształcenia
Dokumenty rekrutacyjne
  • ukończone liceum/technikum lub szkoła policealna, albo
  • ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
  • świadectwo dojrzałości
Warunki ukończenia kształcenia

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

Dokument ukończenia kształcenia

W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w czasie trwania kształcenia, uczestnik otrzyma:

  • świadectwo dyplomowanego specjalisty albo
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa

Absolwent może kontynuować naukę̨ na studiach I stopnia na pokrewnym kierunku od razu od II roku studiów po uzupełnieniu różnic programowych.
W przypadku braku świadectwa dojrzałości uczestnik otrzyma:

  • Certyfikat o ukończeniu kształcenia specjalistycznego
Dodatkowe informacje

WSPA zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

Informacje o kierunku
Czesne

Kształcenie specjalistyczne przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu liceum lub przekwalifikować się (np. absolwenci średnich szkół technicznych i nietechnicznych). Uczestnik otrzymuje świadectwo specjalisty dyplomowanego albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.

Dotyczy trybu stacjonarnego, niestacjonarnego oraz online (przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość):

Płatność miesięczna: 290 zł
Opłata semestralna: 1 500 zł
Opłata roczna: 3 000 zł

Nie czekaj i sprawdz plan kierunku już teraz!

Skip to content