kontakt: k.zuk@wspa.pl

WYKSZTAŁCENIE:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, EKONOMIA ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem
 • obrona pracy doktorskiej z rachunkowości zarządczej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt. „Rola rachunku kosztów jakości w controllingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem”
 • studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ SGGW w Warszawie

ŚCIEŻKA ZATRUDNIENIA:

 • Dyrektor Finansowy Nocowanie.pl (Grupa Wirtualna Polska)
 • Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy / Prokurent samoistny AGRAM S.A. w Lublinie
 • Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy AKPOL (producent regranulatów tworzyw sztucznych Kraśnik)
 • Główny Księgowy PZ CORMAY S.A. (spółka giełdowa)
 • Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego w Firmie Cukierniczej „SOLIDARNOŚĆ”
  w Lublinie Sp. z o.o. (aktualnie część Grupy COLIAN)
 • Specjalista ds. Analiz i Controllingu w Firmie Cukierniczej „SOLIDARNOŚĆ” w Lublinie Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
 • Specjalista ds. Analiz i Controllingu w Przedsiębiorstwie Zagranicznym CORMAY
 • Dyrektor Finansowy w „FIRMIE GORAN – Jeleń, Małocha, Basta” Sp. jawna
 • Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie prowadzenie zajęć na kursie dla kandydatów na głównych księgowych
 • Współpraca z miesięcznikiem „Controlling i rachunkowość zarządcza”, „Serwis FK” wydawnictwa INFOR, z miesięcznikami „Logistyka” i „Problemy jakości”, od 2003
  z miesięcznikiem „Rachunkowość” wydawnictwa INFOR jako autor.

KWALIFIKACJE:

 • dr Nauk Ekonomicznych
 • Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 66900/2014
 • Certyfikat VCC Trainer nr TSC-001-000607 Entrepreneurship.

KONFERENCJE, SYMPOZJA, SZKOLENIA:

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych, MDDP Warszawa
 • XXII Kongres Controllerów, ODITK, Sopot
 • Zmiany przepisów w zakładach pracy chronionej
 • Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Konferencja „Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości” UE Wrocław
 • Akredytywy, BRE Bank
 • Konferencja „Środki trwałe – ujmowanie, wycena” UE Wrocław
 • Konferencja “Wartości niematerialne i prawne” UE Wrocław
 • Konferencja „Odzwierciedlenie zmian polityki rachunkowości w sprawozdawczości finansowej” UE Wrocław
 • Seminarium SPO WKP, FRDL na zlec. Ministerstwa Gospodarki 11.2003r. Seminarium „BILANS 2003”, „Zmiany w podatku VAT”, SKWP
 • Programy Dotacji UE dla MŚP; Lubelska Fundacja Rozwoju
 • Seminarium Faktoring, PEKAO Factoring, Lublin
 • Szkolenie „Fundusze Unii Europejskiej; programy krajowe PHARE, ISPA, SAPARD, programy Wielonarodowe”; Salamon Consulting, Warszawa
 • Szkolenie Leasing, Warszawa, INFOR
 • Kurs dla kandydatów na głównych księgowych, SKWP
 • Seminarium „Zamknięcie ksiąg 2001/2002”, SKWP
 • Seminarium A. Blikle „Procesowa Organizacja Przedsiębiorstw”
 • Seminarium „Prawo bilansowe 2002 roku”, SKWP o. w Lublinie
 • „Controlling w restrukturyzacji przedsiębiorstw”, AE w Krakowie
 • Podatek VAT w księgach rachunkowych 2001 roku, SKWP.