• Inspektor Ochrony Danych Osobowych +

    Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy niezbędnej uczestnikom do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik uzyska wiedzę z zakresu przepisów Czytaj
  • Prawo zamówień publicznych +

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW Czy wiesz, że 18 kwietnia 2018 będzie już obowiązywało składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie? Czytaj
  • Cudzoziemcy w Polsce: Szczegółowe zagadnienia dot. legalności pobytu i zatrudnienia na terytorium RP +

    Czy wiesz, że w roku  2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do Czytaj
  • 1