• Inspektor Ochrony Danych Osobowych III edycja +

    Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy niezbędnej uczestnikom do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik uzyska wiedzę z zakresu przepisów Czytaj
  • Prawo zamówień publicznych +

    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW Czy wiesz, że 18 kwietnia 2018 będzie już obowiązywało składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie? Czytaj
  • Pobyt, legalizacja i zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP +

    Czy wiesz, że w roku  2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do Czytaj
  • 1