Najbliższe szkolenia / kursy
{"effect":"slide-h","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza na kursy roczne.

Kursy są realizowane na programie studiów podyplomowych:

  • aby wziąć udział w kursie nie wymagamy od Ciebie wykształcenia!
  • chcesz podnieść swoje kwalifikację?
  • zdobyć cenne doświadczenie i praktykę na kursie, który trwa aż rok?

Wybierz kurs dla siebie:

Projektowanie wnętrz (sprawdź informację o kursie)

Jako absolwent będziesz przygotowany do twórczej pracy w dziedzinie projektowania wnętrz! Zdobędziesz wiedzę z zakresu historii sztuk pięknych, ale przede wszystkim z praktyki projektowania wnętrz, architektury i budownictwa oraz projektowania komputerowego.

Administrowanie sieciami komputerowymi (sprawdź informację o kursie)

W ramach kursu uczestnik zapozna się z nowoczesnymi zagadnieniami dotyczącymi sieci komputerowych. W programie znalazły się zajęcia dotyczące podstaw działania sieci komputerowych, administrowania systemami Linux i Windows Serwer i podstawy bezpieczeństwa systemów sieciowych.

Dietetyka (sprawdź informację o kursie)

Kurs obejmuje tematykę dietetyki klinicznej, żywienia zbiorowego, psychodietetykę jak również zagadnienia z marketingu i reklamy, pod kątem prowadzenia własnej działalności. Program jest tak pełny konkretnej wiedzy, że znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć decydując się na pracę w zawodzie dietetyka.

Inspektor Danych Osobowych (sprawdź informację o kursie)

Kurs ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru ochrony danych osobowych. Po skończonym kursie uzyskasz wiedzę i umiejętności związane z procesami przetwarzania danych osobowych w podmiotach z sektora prywatnego oraz sektora administracji publicznej.

Menadżer administracji publicznej (sprawdź informację o kursie)

Zmieniające się warunki funkcjonowania administracji publicznej stawiają nowe wyzwania, wymagają ciągłego doskonalenia jakości usług oraz podnoszenia kompetencji osób, które je świadczą. Rozwiązania stosowane dotychczas w biznesie coraz częściej znajdują zastosowanie w sektorze publicznym. Kurs ma na celu dostarczenie najnowszej wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz nabycie praktycznych umiejętności służących do efektywnego zarządzania.

Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym (sprawdź informację o kursie)

Kurs ma na celu przekazanie kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo – spedycyjnej i logistyczno – celnej transakcji z zakresu międzynarodowego obrotu towarowego. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianego międzynarodowego i wspólnotowego prawa celnego, logistycznych rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu i spedycji.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (sprawdź informację o kursie)

Kurs ma na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Kurs przygotowuje do podjęcia pracy w służbie BHP.

Zamówienia publiczne (sprawdź informację o kursie)

Kurs obejmuje całość zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu specjalisty zamówień publicznych w zakresie zamówień klasycznych, robót budowlanych, zamówień sektorowych oraz z dziedziny obronności. Zajęcia są tak opracowane, aby ściśle połączyć wymaganą wiedzę z umiejętnościami i praktycznym ich wykorzystaniem.

Transport-Spedycja-Logistyka (sprawdź informację o kursie)

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom specjalistycznej wiedzy m.in. z zakresu: problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego, konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozów osób i rzeczy, znajomości przepisów polskich i międzynarodowych regulujących dostęp do zawodu przewoźnika oraz technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności w sferze transportu, spedycji i logistyki krajowej i międzynarodowej.

Zarządzanie i marketing – kurs online (sprawdź informację o kursie)

Kurs ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania organizacją w warunkach gospodarki rynkowej.

Systemy baz danych (sprawdź informację o kursie)

Kurs ma na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i udostępniania baz danych w sieciach rozległych.

Zarządzanie oświatą (sprawdź informację o kursie)