Najbliższe szkolenia / kursy
{"effect":"slide-h","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}

Kurs języka migowego poziom podstawowy lub zaawansowany

Celem kursu jest:

 • zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migowego
 • praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.  wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy

Ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do:

 • pomocy osobom z dysfunkcją narządu słuchu przez tłumaczy języka migowego lub przez pracowników administracji publicznej posługujących się językiem migowym, w celu zapewnienia prawidłowego kontaktu z podmiotami zobowiązanymi,
 • ułatwienia korzystania przez osoby niepełnosprawne w stosunkach urzędowych z języka migowego, komunikacji wspomagającej oraz innych form komunikowania się,
 • uznania i popierania korzystania z języka migowego

Szkolenie jest skierowane do:

 • organów administracji publicznej (Urzędy Miast, Gmin, Starostwa),
 • jednostek systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne),
 • podmiotów leczniczych (Instytucje prowadzące działalność leczniczą),
 • jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostek ochotniczych działających w tych obszarach – zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

Program kursu:

Materiał nauczania Ilość godzin Uwagi
1. Teoria języka migowego

PJM, SJM, język migany, Fonogesty, Daktylografia, Ideografia, mimika, pantomimika, synergizm wzrokowo-słuchowy, odczytywanie mowy z ust.

10 Prezentacja multimedialna
2. Daktylografia

Litery, liczebniki główne i porządkowe

5 Nagrania wideo
3. Ideografia

Znaki podstawowe: zwroty grzecznościowe i okolicznościowe, czas, dni tygodnia, miesiące, posiłki.

Znaki tematyczne: z zakresu branży turystycznej i okołoturystycznej

30

Nagrania video

Ćwiczenia

Kontakt z osobą (osobami)
niesłyszącą

4. Określenie czasu w przestrzeni 5  
Razem 50  

Metody kształcenia:

 • warsztaty
 • konwersacje
 • indywidualne i grupowe
 • prezentacje multimedialne
 • praca z tekstem

Prowadzący: mgr Magdalena Gach-Leziak
Pedagog i surdopedagog,  trener języka migowego i biegły tłumacz w zakresie języka migowego – T2 , absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy.

Koszt kursu dla 1 osoby:

PJM – podstawy komunikacji z osobą Głuchą
– nawiązanie pierwszego kontaktu + autoprezentacja

600 zł/40h

PJM – poziom podstawowy A1/A2

700 zł/50h

PJM – poziom średniozaawansowany A2/B1

750 zł/60h

PJM – poziom zaawansowany B1/B2

800 zł/60h

 

oraz kursy specjalistyczne dla określonych grup odbiorców:

PJM dla pracowników
szeroko pojętej administracji publicznej, służby zdrowia

600 zł/40/50h

Indywidualne sesje doszkalające:

 • spotkanie CODA, SODA, PODA
 • spotkania z tłumaczami języka migowego
 • savoir vivre Głuchych
 • konwersacje z niesłyszącymi, Głuchymi, Słabosłyszącymi użytkownikami PJM lub SJM 

300 zł/10h

W cenie kursów:

 • Podręcznik z płytą DVD ze znakami migowymi
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu, po uprzednim zaliczeniu egzaminu.

Aby wziąć udział w szkoleniu:

 1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać nazwy szkolenia
 2. Dokonaj opłaty za szkolenie
 3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl
 4. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

Pliki do pobrania:

 

Kontakt: 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i Administracji WSPA
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
pokój 105
tel. +48 81 45 294 44, faks +48 81 452 94 13
e-mail: szkolajezykowa@wspa.pl
skype: mazurwspa