Na podstawie : Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2259

 

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE WRAZ Z CENTRUM EDUKACJI FUNDACJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW

Program zajęć  :

 • rozpoczęcie szkolenia
 • prawo gospodarcze prywatne, prawo spółek, władze spółek, prawo cywilne
 • prawo spółek, prawo cywilne, zasady ładu korporacyjnego
 • prawo pracy, restrukturyzacja, upadłość, prawo spółek.
 • prawo gospodarcze publiczne,
 • podstawy ekonomii
 • rewizja finansowa, analiza sprawozdań finansowych
 • finanse przedsiębiorstw
 • podstawy zarządzania
 • zagadnienia uzupełniające/testy/pytania na egzamin ustny
 • prawa rynku kapitałowego, zagadnienia uzupełniające, pytania, testy
 • prawa rynku kapitałowego, zasady ładu korporacyjnego
 • rewizja finansowa , analiza sprawozdań finansowych                

 

Kurs obejmuje 4 zjazdy  oraz  repetytorium.

 

Program kursu:

 1. Prawo gospodarcze publiczne.
 2. Prawo gospodarcze prywatne , ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych.
 3. Prawa pracy.
 4. Prawa rynku kapitałowego.
 5. Podstaw ekonomii
 6. Podstaw zarządzania.
 7. Finansów przedsiębiorstw.
 8. Rewizji finansowej oraz analizy sprawozdań finansowych.
 9. Zasad ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie.
 10. Prawa gospodarczego Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego.

 

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów – praktyków,  urzędów centralnych, uczelni wyższych, kancelarii prawniczych oraz instytucji finansowych, dzięki czemu uczestnicy uzyskają zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

80 godzin lekcyjnych kursu + 20 godzin powtórzenia i konsultacji

Miejsce: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12.

Cena: 3000 brutto obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, testy.

 

WYKŁADOWCY WSPÓŁPRACUJĄCY:

 1. Doc. dr Sławomir Wymysłowski – ekonomia / finanse . Akademia Leona Koźmińskiego
 2. Dr Adam Chmielewski – finanse /rachunkowość.
 3. Mgr Jacek Kiryło . Wydział Zarządzania UW.
 4. Doc. dr Tomasz Niepytalski – prawnik . Akademia Leona Koźmińskiego.
 5. Doc. dr Andrzej Rutkowski – ekonomia/ finanse . Wydział Zarządzania UW.
 6. Dyr. Bogusław Nadolnik – ekonomia /zarządzanie .
 7. Doc. dr Robert Pietrusiński – prawnik . Wydział Zarządzania UW.
 8. Doc. dr Stanisław Jachowicz – ekonomia / zarządzanie . Wydział Zarządzania UW.
 9. Dr hab. Jacek Pasieczny – ekonomia/ zarządzanie. Wydział Zarządzania UW.
 10. Doc. dr Zofia Skrzypczak – ekonomia. Wydział Zarządzania UW.

Inni wykładowcy.

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 105

Zgłoszenia: szkolenia@wspa.pl

Tel. 81 45 29 444

Formularz zgłoszeniowy