JAVA

Kurs 40h

Podstawy języka Java, zasady programowania obiektowego

 • Java językiem ze ścisłą kontrolą typów.
 • Typy proste, całkowitoliczbowe, zmiennoprzecinkowe, znakowe i logiczne.
 • Stałe oraz zmienne, konwersje typów i rzutowanie. Tablice.
 • Operatory: arytmetyczne, bitowe, relacji, logiczne, przypisania. Kolejność wykonywania operatorów. 
 • Instrukcje sterujące: instrukcje wyboru, instrukcje iteracyjne, instrukcje skoku.
 • Wprowadzenie do klas, czym są klasy, deklarowanie obiektów, przypisywanie zmiennych do obiektów, wprowadzenie do metod.
 • Metody przyjmujące argumenty, konstruktory, słowo kluczowe this, mechanizmy odzyskiwania pamięci, klasa stosu
 • Przeciążanie metod, przeciążanie konstruktorów, obiekty jako parametry, omówienie przekazywania argumentów, zwracanie obiektów, rekurencja
 • Wprowadzenie do kontroli dostępu, składowe statyczne, słowo kluczowe final, powtórka z tablic.
 • Klasy zagnieżdżone i klasy wewnętrzne, omówienie klasy String, wykorzystanie argumentów wiersza poleceń, zmienna liczba argumentów
 • Dziedziczenie. Podstawy dziedziczenia, słowo kluczowe super, tworzenie hierarchii wielopoziomowej, przesłanie metod
 • Obsługa wyjątków. Podstawy obsługi wyjątków, typy wyjątków, nieprzechwycone wyjątki, instrukcja try i catch, wiele klauzul catch, zagnieżdżone instrukcje try, instrukcja throw, słowo kluczowe finally
 • Obsługa łańcuchów, konstruktory klasy String, długość łańcucha, specjalne operacje na łańcuchach, wyodrębnianie znaków, porównywanie łańcuchów, przeszukiwanie i modyfikowanie łańcuchów, inne operacje na łańcuchach

Prowadzący: mgr Arkadiusz Gwarda

Aby wziąć udział w szkoleniu:
 • Wyślij formularz zgłoszeniowy
 • Poczekaj na informację zwrotną lub sam skontaktuj się z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 45-29-444
pokój 105


Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pliki do pobrania:

Finansowanie szkolenia przez pracodawcę

Formularz zgłoszeniowy do druku

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 1500 zł 

Minimalna ilość osób 5. 

Skip to content