Analiza sytuacji w gospodarce światowej
BHP
Biznes plan
Demografia
Dyplomacja i protokół dyplomatyczny
Ekonomia
Fundusze pomocowe
Geografia polityczna świata
Idea podmiotowości człowieka
Instytucje Unii Europejskiej
Integracja europejska
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Język angielski
Język hiszpański
Język niemiecki
Język polski
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja międzykulturowa
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
Kreatywny rozwój podmiotu
Logistyka w biznesie międzynarodowym
Makroekonomia II sem.
Makroekonomia
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Międzynarodowe Stosunki Kulturalne
Międzynarodowe stosunki Polityczne
Międzynarodowy marketing terytorialny
Negocjacje międzynarodowe
Networking
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona własności intelektualnej
Organizacje międzynarodowe
Podstawy kreatywności – ćwiczenia
Podstawy kreatywności – wykład
Podstawy psychologii
Podstawy teorii bezpieczenstwa
Podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych
Polityka zagraniczna RP
Praktyka zawodowa
Prawo miedzynarodowe publiczne
Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie
Procesy migracyjne we współczesnym świecie
Promocja marketingowa
Prowadzenie działalności gospodarczej
Psychologia społeczna
Public relations
Regiony i samorządy w stosunkach międzynarodowych
Rozwój międzyanrodowy i pomoc rozwojowa
Seminarium dyplomowe cz. 1
Seminarium dyplomowe cz. 2
Systemy polityczne
Technologie informacyjne
Unia Gospodarcza i Walutowa w ramach UE
Współpraca transgraniczna w Europie
Wstęp do nauki o państwie i polityce
Wychowanie fizyczne
Wypowiedzi publiczne Zachowania konsumenckie
Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Zarządzanie granicą Państwa
Zarządzanie projektami współpracy transgranicznej
Zarządzanie relacjami z klientem