W dniach 8-12 maja 2017r odbył się IV Tydzień Międzynarodowy, zorganizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej WSPA, w ramach programu Erasmus+. W Tygodniu udział wzięli wykładowcy i pracownicy administracyjni uczelni partnerskich z Belgii, Czarnogóry, Serbii, Turcji i Włoch oraz przedstawiciele zagranicznych firm z Czech i Słowacji. W trakcie Tygodnia dydaktycy prowadzili zajęcia ze studentami WSPA, pracownicy administracyjni odbywali warsztaty tematyczne, sesje networkingowe oraz wymianę dobrych praktyk. Studenci WSPA brali udział w warsztatach kulturowych, poznając historie, tradycje i smaki z krajów naszych gości. Jednego dnia zorganizowane było także spotkanie z lubelskimi seniorami w Domu Nauczyciela w Lublinie, które poprowadziły nauczycielki z Turcji.