W dniach 6-10 marca 2017r odbył się II Tydzień Międzynarodowy, zorganizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej WSPA, w ramach programu Erasmus+. W Tygodniu udział wzięli wykładowcy i pracownicy administracyjni uczelni partnerskich oraz przedstawiciele zagranicznych firm. Tym razem gościliśmy uczestników z takich krajów jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Gruzja, Litwa, Niemcy, Serbia, Wielka Brytania oraz Włochy. W trakcie Tygodnia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną uczelni, dydaktycy prowadzili zajęcia ze studentami WSPA, pracownicy administracyjni odbywali warsztaty tematyczne. Były także prowadzone sesje networkingowe oraz wymiana dobrych praktyk. Dla studentów WSPA zorganizowane były wspólne prezentacje w języku angielskim, w trakcie których uczestnicy przybliżali im kulturę i tradycje swoich krajów. Dodatkowo, w ramach części kulturowej, uczestnicy zwiedzili Stare Miasto w Lublinie oraz Zamość, mieli także możliwość spróbowania kuchni polskiej i regionalnych specjałów.