Pani dr Grażyna Michalska od wielu lat pełni w WSPA w Lublinie funkcję Prodziekana ds. kierunku Architektura. Od początku istnienia kierunku zaangażowana jest w utrzymanie wysokiego poziomu jakości kształcenia oraz rozwój studiów. Od wielu lat przewodniczy Zespołowi ds. jakości kształcenia oraz Radzie Konsultacyjnej kierunku Architektura, która skupia w swoim składzie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz przedstawicieli biznesu.

Pani Doktor corocznie angażuje się w doskonalenie programu studiów kierunku Architektura, zgodnie z wymaganiami rynku pracy. Wspiera także Władze Uczelni w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz służy pomocą każdemu pracownikowi WSPA. Studenci WSPA darzą Panią dr Grażynę Michalską ogromnym szacunkiem i zaufaniem; utrzymuje stały kontakt ze studentami, czego dowodem jest między innymi aktywnie prowadzony przez Wykładowczynię profil kierunku na portalu Facebook.

Osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe Pani dr Grażyny Michalskiej są imponujące i bardzo wartościowe, szczególnie wysoką ocenę należy przyznać zaangażowaniu i skuteczności Jej działań na rzecz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz kierunku Architektura.

W uznaniu osiągnięć dydaktycznych i zawodowych, w dniu 20 maja 2020, Władze Uczelni zdecydowały o zatrudnieniu Pani Grażyny Michalskiej na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.