kontakt: dobrowolski.dariusz@gmail.com

STUDIA PODYPLOMOWE

 1. Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi.  WSEI  2010
 2. Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej UMCS 2011
 3. Informatyka śledcza. WSPA 2020

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 1. Informatyka – nowe specjalności odpowiedzią na innowacje. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Nauka stymulatorem rozwoju gospodarki. CITT LPNT 2010
 3. Semantyczna integracja danych dla potrzeb zarządzania rolniczymi procesami produkcji. Projekt badawczy NCN NN 313774840
 4. Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów KSI-POKL.04.01.01-00-232/08-00

PUBLIKACJE (OSTATNIE LATA)

2019

 1. Dobrowolski D., Droździel P., Madleňák R., Rybicka I. K., Siłuch D. (2018). Daily Kilometrage Analysis For Selected Vehicle Groups. In: Advances in Science and Technology Research Journal, 12(3), 39-46. https://doi.org/10.12913/22998624/92109
 2. Dobrowolski D., S. Luściński; Studia dualne na przykładzie wdrożenia specjalności „Tworzenie Innowacji i Zarządzanie Projektami” na kierunku informatyka w WSPA w Lublinie. [w] Studia dualne szansą na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki pod red. Sylwii Skrzypek-Ahmed In: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2019, 97-103, ISBN-wersja elektroniczna: 978-83-66159-30-3

2018

 1. Luściński S., Dobrowolski D. (2019) System Dynamics Model for Continuous Review Inventory System in Demand Shock Conditions. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham p.306-316 ISSN: 2195-4356

2017

 1. D. Dobrowolski, A. Tucki, P. Kapłański, A. Marciniak, J.Stokłosa; Ontologia zasobów turystyki kajakowej w województwie lubelskim na przykładzie Roztocza. [w:] Turystyka wodna dla regionu. (2016) pod red. M. Prochorowicz i B. Stankiewicza Rozdział w monografii; Wyd. Uczelnane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2016, s. 21-31 ISBN 978-83-7663-229-2 (4 pkt)
 2. D. Dobrowolski, A. Tucki, P. Kapłański; Ontologia zasobów turystyki kajakowej Roztocza (na przykładzie Górnego Wieprza). [w:] Annales UMCS sectio B (2017) pod red. M. G. Łanczont, Wyd. Annales UMCS 2017, s. 141-152 ISSN: 0137-1983 (9 pkt)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

 • technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą
 • projektowanie systemów ekspertowych

INŻYNIERIA DANYCH

 • analityka danych
 • platformy analityki, raportowania i integracji danych

ONTOLOGIE W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH

 • procesy tworzenia ontologii
 • narzędzia edycji ontologii
 • systemy ekspertowe

ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

 • modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych
 • projektowanie systemów produkcyjnych

 INTERNET RZECZY