Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zaprasza na studia podyplomowe  dofinansowane ze środków unijnych w wysokości średnio do 3800zł.

WSPA jest jedyną uczelnią w Lublinie, która oferuję tak wysokie dofinansowanie.

W ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” przedsiębiorcy otrzymają następujące refundacje:

Trener biznesu – cena bez dofinansowania 5500 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  1375 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  2200 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1650 zł

 

Rachunkowość i finanse – cena bez dofinansowania 3250 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  812,50 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1300 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  975 zł

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – cena bez dofinansowania 3150 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  787,50 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1260 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  945 zł

 

Kadry i płace w prawie i praktyce – cena bez dofinansowania 3700 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  925 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1480 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1110 zł

 

Podatki – cena bez dofinansowania 3500 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  875 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1400 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1050 zł

 

Logistyka i cło w zarządzaniu międzynarodowym obrotem towarowym – cena bez dofinansowania 3600 zł (Więcej informacji
o kierunku
)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  900 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1440 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1080 zł

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – cena bez dofinansowania 3350 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  837,50 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1340 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  1005 zł

 

Zarządzanie i marketing – cena bez dofinansowania 3100 zł (Więcej informacji o kierunku)

z dofinansowaniem
Wielkość przedsiębiorstwa % dofinansowania Kwota do zapłaty
mikroprzedsiębiorstwa 75% kosztów usługi rozwojowej  775 zł
średnie przedsiębiorstwa 60%  kosztów usługi rozwojowej  1240 zł
małe przedsiębiorstwa 70% kosztów usługi rozwojowej  930 zł

 

Studia podyplomowe w WSPA to oferta dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Umożliwią one Państwu pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w danej dziedzinie oraz pozwolą na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczeń, które następnie usprawnią i ułatwią Państwu pracę oraz zwiększą Państwa konkurencyjność na rynku pracy.

Więcej informacji o pełnej ofercie kierunków studiów podyplomowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że 1 października nastąpiła zmiana kryteriów naboru. Osoby posiadające wykształcenie policealne i wyższe mają możliwoścć zakwalifikowania się do projektu “Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim”  pod warunkiem delegowania przez przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Pliki do pobrania