Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania środków KFS w roku 2020
 
Termin naboru wniosków (dotyczy wniosków składanych w formie papierowej i elektronicznej):
od 29.01.2020r. do 19.02.2020r. do godziny 15.30.

Link do ogłoszenia ⇒ dofinansowanie z KFS

Dokumenty:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
Wniosek KFS 2020  
Regulamin