Decyzje stypendialne dotyczące przyznanej pomocy materialnej na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019  będą wydawane w pok. 312 (III piętro) zgodnie z poniższym harmonogramem:

– dla studentów studiów stacjonarnych:

od dn. 18.12.2018 r. w godz. 10:00-14:30

– dla studentów studiów niestacjonarnych:

sobota 15.12.2018 r. w godz. 9:00-14:00