1. Pisanie pracy spędza Ci sen z powiek i sprawia problem?
 2. Nie wiesz od czego zacząć?
 3. Masz problem z językiem polskim?

 

Zapraszamy na

PODSTAWY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH DLA OBCOKRAJOWCÓW

na WSPA!

 

  Czy masz coraz mniej czasu na pisanie pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej lub pracy licencjackiej? A może jeszcze w ogóle nie zacząłeś pisać swojej pracy? Być może z tego powodu zaczynasz odczuwać stres, szczególnie jeśli nikt nie powiedział Ci, jak napisać pracę dyplomową… być może bardzo dużo czasu zajmuje Ci szukanie potrzebnych informacji, źródeł, do tego dochodzi jeszcze problem znajomości języka polskiego

Przyjdź do WSPA na Podstawy pisania prac dyplomowych dla obcokrajowców

Powiemy:

 • jak napisać pracę licencjacką (etapy pracy)
 • jak powinna wyglądać struktura pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, praca zasadnicza, zakończenie)
 • jak opracować konspekt (szczegółowy plan pracy)
 • jak gromadzić literaturę przedmiotu (sporządzanie opisu bibliograficznego i bibliografii)
 • jak poradzić z problemami redakcyjnymi (układ pracy, cytowanie, przypisy, spis treści, spis tabel, grafik itp)
 • sposoby wyszukiwania literatury przedmiotu

Opłata za kurs: 120 zł

Minimalna ilość uczestników: 10

Zajęcia trwają 10 godz.

Dodatkowo dla zainteresowanych możliwość skorzystania z KOREKTY PRACY lub z 2 godzin Konsultacji   

Czasochłonnym i wymagającym zadaniem jest redakcja prac dyplomowych. Warto jednak poświęcić temu uwagę, bo bezbłędna i estetyczna praca dyplomowa ma większe szanse na pozytywną ocenę promotora i recenzenta. Ponadto forma tekstu świadczy dobrze o autorze, podkreślając jego rzetelność. Kurs obejmuje: poprawianie błędów językowych (gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych i innych) oraz literówek (powszechne wiec zamiast więc, ze zamiast że itp.).

Opłata: 50 zł (za arkusz wydawniczy lub 2 godziny konsultacji)

Informacje i zapisy:

Dla zapisania się na kurs należy zgłosić uczestnictwo na mail szkolenia@wspa.pl albo przyjść do pokoju 105 na WSPA

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA pokój 105

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
pokój 105
szkolenia@wspa.pl

 • Nie nadążasz na zajęciach z języka angielskiego?
 • Masz spore zaległości z języka angielskiego i chcesz je w szybkim tempie nadrobić, skupiając się głównie na gramatyce i słownictwie?
Zapraszamy na WSPA na zajęcia wyrównawcze
Celem zajęć wyrównawczych jest rozwinięcie głównych sprawności językowych takich jak czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie, jak również sprawne powtórzenie i utrwalenie zagadnień sprawiających słuchaczom szczególną trudność lub budzących ich zainteresowanie.

Oferujemy:

 • Kursy 15 h – 180 pln
 • Kursy 30 h – 360 pln
 • Kursy 60 h – 699 pln

Częstotliwość:  u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Minimalna liczba osób: 10

Przy kursach 60-godzinnych i dłuższych studenci i pracownicy WSPA otrzymują 5% zniżki 
Absolwentom WSPA przysługuje 10% zniżki na wszystkie kursy

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć zgłosić uczestnictwo na mail: szkolajezykowa@wspa.pl 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

 1. Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolajezykowa@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Pliki do pobrania

Formularz-Szkola-Jezykowa_2018

Znasz gramatykę, ale boisz się mówić w towarzystwie?

A może nie masz możliwości używania języka angielskiego?

Zapraszamy na nasz kurs konwersacyjny na WSPA!

Konwersacje to idealne rozwiązanie dla osób, które pragną przełamać swoje bariery w praktycznym posługiwaniu się językiem angielskim. Konwersacje są polecane dla osób, chcących poszerzyć słownictwo i podwyższyć praktyczne kompetencje językowe aby móc je czynnie i efektywnie wykorzystywać w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Na zajęciach będziemy koncentrować się na:

 • Rozwijaniu umiejętności płynnego mówienia po angielsku
 • Komunikowaniu się po angielsku w sytuacjach z życia wziętych
 • Przełamaniu bariery językowej
 • Używaniu języka angielskiego w praktyce

Po kursie konwersacyjnym zyskujesz pewność, że opanujesz materiał na którym Ci zależy, a Twoja umiejętność używania języka angielskiego w praktyce szybko wzrośnie.

Oferujemy:

 • Kursy 15 h – 180 pln
 • Kursy 30 h – 360 pln
 • Kursy 60 h – 699 pln

Częstotliwość:  u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Minimalna liczba osób: 10

Przy kursach 60-godzinnych i dłuższych studenci i pracownicy WSPA otrzymują 5% zniżki 
Absolwentom WSPA przysługuje 10% zniżki na wszystkie kursy

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć zgłosić uczestnictwo na mail: szkolajezykowa@wspa.pl 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

 1. Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolajezykowa@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Pliki do pobrania:

Formularz-Szkola-Jezykowa_2018

KURS JĘZYKA MIGOWEGO POZIOM PODSTAWOWY LUB ZAAWANSOWANY

Celem kursu jest:

– zapoznanie słuchaczy z problematyką środowiska osób niesłyszących, zasadami Polskiego Języka Migowego i Systemu Językowo-Migowego

– praktyczne zastosowanie wdrożonych metod komunikacji.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.  wszystkie urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zapewnić osobom niepełnosprawnym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy

Ustawa zobowiązuje organy administracji publicznej do:

 • pomocy osobom z dysfunkcją narządu słuchu przez tłumaczy języka migowego lub przez pracowników administracji publicznej posługujących się językiem migowym, w celu zapewnienia prawidłowego kontaktu z podmiotami zobowiązanymi,
 • ułatwienia korzystania przez osoby niepełnosprawne w stosunkach urzędowych z języka migowego, komunikacji wspomagającej oraz innych form komunikowania się,
 • uznania i popierania korzystania z języka migowego

Szkolenie jest skierowane do:

 • organów administracji publicznej (Urzędy Miast, Gmin, Starostwa),
 • jednostek systemu (Państwowe Ratownictwo Medyczne),
 • podmiotów leczniczych (Instytucje prowadzące działalność leczniczą),
 • jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostek ochotniczych działających w tych obszarach – zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”.

PROGRAM KURSU:

MATERIAŁ NAUCZANIA

ILOŚĆ GODZIN

UWAGI

1. Teoria języka migowego

– PJM, SJM, język migany, Fonogesty, Daktylografia, Ideografia, mimika, pantomimika, synergizm wzrokowo-słuchowy, odczytywanie mowy z ust.

10g

Prezentacja multimedialna

2. Daktylografia

Litery, liczebniki główne i porządkowe

5g

Nagrania video
3. Ideografia

 Znaki podstawowe: zwroty grzecznościowe i okolicznościowe, czas, dni tygodnia, miesiące,posiłki.

– Znaki tematyczne: z zakresu branży turystycznej i okołoturystycznej

30g

Nagrania video,

ćwiczenia,

kontakt z osobą (osobami) niesłyszącymi

 

4. Określenie czasu w przestrzeni

5g

 

  50 godzin

 

Metody kształcenia:

– warsztaty,

– konwersacje,

– indywidualne i grupowe,

– prezentacje multimedialne,

– praca z tekstem.

Prowadzący: mgr Magdalena Gach-Leziak

pedagog i surdopedagog,  trener języka migowego i biegły tłumacz w zakresie języka migowego – T2, posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach symultanicznych na Polski Język Migowy oraz System Językowo Migowy, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Koszt kursu dla 1 osoby:

PJM – podstawy komunikacji z osobą Głuchą – nawiązanie pierwszego kontaktu + autoprezentacja

600 zł/40h

PJM – poziom podstawowy A1/A2

700 zł/50h

PJM – poziom średniozaawansowany A2/B1

750 zł/60h

PJM – poziom zaawansowany B1/B2

800 zł/60h

 

 

oraz kursy specjalistyczne dla określonych grup odbiorców:

PJM dla pracowników szeroko pojętej administracji publicznej, służby zdrowia

600 zł/40/50h

Indywidualne sesje doszkalające:

– spotkanie CODA, SODA, PODA

– spotkania z tłumaczami języka migowego

– savoir –vivre Głuchych

-konwersacje z niesłyszącymi, Głuchymi, Słabosłyszącymi użytkownikami PJM lub SJM

 

 

300 zł/10h

W cenie kursów :

 • Podręcznik z płytą DVD ze znakami migowymi
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu, po uprzednim zaliczeniu egzaminu.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu:

1. Pobierz formularz i wypełnij. Nie zapomnij wpisać nazwy szkolenia

2. Dokonaj opłaty za szkolenie

3. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem opłaty na adres szkolenia@wspa.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy również zgłoszenia na szkolenia zamknięte.

Zgłoszenia i informacje:

Dla zapisania się na kurs należy złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. W razie finansowania uczestnictwa w szkoleniu przez pracodawcę, prosimy o wypełnienie oświadczenia o finansowaniu.

 

Możliwość dofinansowania szkoleń w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” . Szczegółowe informacje na temat dofinansowania na studia podyplomowe dla firm i pracowników znajdują się na stronie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego w Lublinie.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSPA

ul. Bursaki 12, Lublin

pokój 105

szkolenia@wspa.pl

tel. 81 45-29-444

Zjednoczona Europa oraz postępujący proces globalizacja to dla firm ogromna szansa ale i możliwe zagrożenie. Wejście na rynki zagraniczne zawsze wiąże się z potrzebą porozumienia się z partnerami w języku obcym.

Nie pozwolimy aby nieznajomość języka obcego stała się przeszkodą w rozwoju Państwa firmy.  Zapraszamy do skorzystania z oferty kursów językowych dostosowanych do Państwa potrzeb.

Oferujemy kompleksową obsługę firm w zakresie szkoleń językowych:

 • analizę potrzeb językowych,
 • testy wstępne określające poziom znajomości języka przez pracowników,
 • prowadzenie zajęć w siedzibie WSPA lub firmy,
 • podręczniki oraz materiały dodatkowe,
 • testy mierzące postępy,
 • test końcowy oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie,

Liczba godzin: oferujemy taką liczbę godzin jaka będzie przez Państwa oczekiwana lub wymagana.

Częstotliwość: częstotliwość zajęć zależy od Państwa potrzeb. Jesteśmy w stanie dostosować się do Państwa oczekiwań.

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Oferowane poziomy nauczania

A1, A2, B1, B2, C1, C2

Dzięki skutecznemu sprawdzeniu obecnej wiedzy poprzez przeprowadzenie testu językowego zapewniamy przypisanie do grupy, której poziom będzie odpowiednio dostosowany.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
pokój 105
szkolajezykowa@wspa.pl

Program Intensywnego Kursu Języka Angielskiego przeznaczony jest dla osób, które chcą uczyć się języka angielskiego w krótkim czasie lub podnieść poziom wiedzy. Kursy są przeznaczone dla wszystkich chętnych.

Intensywny Kurs Języka Angielskiego WSPA – to nie tylko teoretyczne studia języka, a także praktyczne zajęcia.
 
Metoda studiowania: szkolenia, seminaria, praca w grupach. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy, w zależności od poziomu wiedzy języka angielskiego – na wyższą i podstawową. Program kursu  zależy od poziomu grupy.

Koszt Kursu – 699 złotych (wraz z opłatą rejestracyjną).

Koszt szkolenia obejmuje:
●    60 godzin zajęć 

Za dodatkowy koszt – kurs języka biznesowego angielskiego (1,5 godziny dziennie)

Termin trwania kursu:

Edycja I – 1-30 sierpnia 2019 roku

Edycja II – 1-30 września 2019 roku

Rekrutacja na kurs:
•    I edycja – do 30 lipca
•    II edycja – do 30 sierpnia
Instytucja jest w pełni przystosowana do  potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dane do przelewu
●    Nazwa banku: PEKAO SA
●    Numer rachunku: 37 1240 5497 1111 0010 7711 2294
●    Swift-kod: PKOPPLPW
●    Kody BIC Banku PEKAO SA: PKOPPLPW
●    Numer IBAN tego konta: PL37 1240 5497 1111 0010 7711 2294
●    Nazwa odbiorcy: WSPA
●    Adres: 20-150 Lublin, ul. Bursaki 12
●    Nazwa przelewu: Intensywny Angielski, Imię i Nazwisko

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
pokój 105
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania

Nie możesz poświęcić 4 godzin tygodniowo na naukę języka? A może nieprzewidywalność obowiązków uniemożliwiły Ci zapisanie się na kurs prowadzony w konkretnych godzinach? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Kursy indywidualne są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb tak pod względem czasowym jak i zakresu tematycznego oraz metod nauczania. Czas i miejsce nie gra roli. Dzięki współczesnej technice jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia nawet podczas zagranicznych delegacji. Wystarczy laptop lub smartphone i połączenie internetowe lub telefoniczne.

Liczba godzin: w zależności od potrzeb słuchacza

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
pokój 105
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania

Nie możesz poświęcić 4 godzin tygodniowo na naukę języka? A może nieprzewidywalność obowiązków uniemożliwiły Ci zapisanie się na kurs prowadzony w konkretnych godzinach? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Kursy indywidualne są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb tak pod względem czasowym jak i zakresu tematycznego oraz metod nauczania. Czas i miejsce nie gra roli. Dzięki współczesnej technice jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia nawet podczas zagranicznych delegacji. Wystarczy laptop lub smartphone i połączenie internetowe lub telefoniczne.

Liczba godzin: w zależności od potrzeb słuchacza

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
pokój 105
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania

Nie możesz poświęcić 4 godzin tygodniowo na naukę języka? A może nieprzewidywalność obowiązków uniemożliwiły Ci zapisanie się na kurs prowadzony w konkretnych godzinach? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Kursy indywidualne są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb tak pod względem czasowym jak i zakresu tematycznego oraz metod nauczania. Czas i miejsce nie gra roli. Dzięki współczesnej technice jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia nawet podczas zagranicznych delegacji. Wystarczy laptop lub smartphone i połączenie internetowe lub telefoniczne.

Liczba godzin: w zależności od potrzeb słuchacza

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
pokój 105
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania

Nie możesz poświęcić 4 godzin tygodniowo na naukę języka? A może nieprzewidywalność obowiązków uniemożliwiły Ci zapisanie się na kurs prowadzony w konkretnych godzinach? Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Kursy indywidualne są w pełni dopasowane do Twoich potrzeb tak pod względem czasowym jak i zakresu tematycznego oraz metod nauczania. Czas i miejsce nie gra roli. Dzięki współczesnej technice jesteśmy w stanie przeprowadzić zajęcia nawet podczas zagranicznych delegacji. Wystarczy laptop lub smartphone i połączenie internetowe lub telefoniczne.

Liczba godzin: w zależności od potrzeb słuchacza

Częstotliwość: dwa razy w tygodniu po 90 min (dwie godziny lekcyjne) lub 1 raz w tygodniu 180 min (cztery godziny lekcyjne) – u nas to Ty decydujesz z jaką częstotliwością chcesz się uczyć!

Cena: cena jest uzależniona od częstotliwości oraz ilość godzin nauczania. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie.

Informacje i zapisy:

Szkoła Językowa WSPA

WSPA Lublin, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
tel. 81 452 94 44
pokój 105
szkolajezykowa@wspa.pl

Pliki do pobrania