fbpx

Studenci, którzy po sesji egzaminacyjnej poprawkowej nie będą mieli zaliczonego semestru letniego roku akademickiego 2018/19, zobowiązani są do złożenia podania o wpis warunkowy na kolejny semestr – najpóźniej do dnia 15 października 2019 r.

Podania o wpis warunkowy dostępne są w zakładce pliki do pobrania.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA §20 pkt. 14 warunkowy wpis na kolejny semestr/rok (z obowiązkiem powtórzenia niezaliczonego przedmiotu) może otrzymać student, który przystąpił do wszystkich zaliczeń  i egzaminów lecz nie uzyskał zaliczenia lub nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu/zaliczenia oceny niedostatecznej (2,0)

Przypominamy, że dla studentów III roku studiów licencjackich (Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie) oraz II roku studiów magisterskich (Socjologia) termin złożenia prac dyplomowych upływa 31 lipca br. Wszystkie osoby, które do tego czasu nie złożą pracy, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie mają możliwość złożenia umotywowanego wniosku do Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych o przedłużenie terminu składania pracy za zgodą promotora do końca grudnia 2019 r. Brak złożonej pracy czy też podania będzie jednoznaczny z wykreśleniem z listy studentów z dniem 01 sierpnia 2019 r.

Wniosek do pobrania w załączniku.

Przedłużenie terminu składania pracy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019:

1/ sesja egzaminacyjna –  w dniach 01.-12.07.2019r.,

2/ poprawkowa sesja egzaminacyjna – w dniach 16.-26.09.2019r.

W dniach od 1 lipca do 30 września 2019r. Dziekanat Studiów Wyższych czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. W soboty oraz niedziele Dziekanat Studiów Wyższych będzie nieczynny.

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 11 czerwca br. informujemy, że w dniach od 18 – 30 czerwca 2019 roku zostanie uruchomiony system zapisów do promotorów dla studentów II roku kierunków Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia (studia licencjackie), Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie oraz I roku kierunku Socjologia (studia magisterskie)

System będzie aktywny od dnia 18 czerwca 2019 roku od godziny 18:00 do 30 czerwca 2019 roku do godziny 0:00 (północ).

Zapisy do promotorów są obowiązkowe!!!

Zapisy do promotorów będą prowadzone poprzez stronę www.promotor.wspa.pl

Logowanie do systemu:

Login: pierwsza litera imienia.nazwisko (np. j.kowalski)

Hasło: WSPAnr albumu (np. WSPA000000)

Zapisy do promotorów odbędą się drogą elektroniczną w dniach od 18 czerwca (od godz. 18.00) do dnia 30 czerwca br. (do godz. 24.00).

O szczegółach logowania zostaną Państwo poinformowani w odrębnym ogłoszeniu.