Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności – tj. co najmniej do 30 listopada.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej.

Informacja MNiSW

Szanowni Państwo,

w dniach 08 czerwca 2020 r. (godz. 18.00) – 15 czerwca 2020 r. (godz. 18.00) za pośrednictwem https://promotor.wspa.pl/ odbędą się zapisy na Seminaria dyplomowe. W celu dokonania zapisu należy się uprzednio zarejestrować podając numer albumu. Zapisy odbędą się dla studentów następujących grup:

 • Administracja IV semestr
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna IV semestr
 • Finanse i rachunkowość IV semestr
 • Socjologia licencjacka IV semestr
 • Stosunki międzynarodowe IV semestr
 • Zarządzanie licencjackie IV semestr
 • Zarządzanie magisterskie II semestr

Szanowni Studenci,

w imieniu Władz Uczelni WSPA uprzejmie informujemy, że zaliczenia i egzaminy w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 odbędą się za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania w terminach uzgodnionych z prowadzącymi zajęcia.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia JM Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 9 kwietnia b.r.w sprawie zmiany formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach wyższych i studiach podyplomowych w dniach od 11.04.2020 roku do odwołania, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

Zarządzenie nr 23/R/WSPA/2019-2020 z dn. 9 kwietnia 2020 r.

 

W załączniku znajduje się pełna treść Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania organizacji zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej.

Załączniki:

Zarz. 81 – Wytyczne ws. umieszczania materiałów na platformie

Jak będzie wyglądać realizacja zajęć w związku z zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Obecnie zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegóły są do Państwa przesyłane mailowo, prosimy również o systematyczne śledzenie strony naszej Uczelni.

Co zrobić w sytuacji kiedy egzamin poprawkowy nie odbył się w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną?

Wykładowca ustala nowy termin egzaminu poprawkowego, który zostanie przeprowadzony za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.

W jaki sposób mogę podbić legitymację studencką?

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ważność legitymacji studenckich została przedłużona do 31 maja 2020 r. i nie ma potrzeby podbijania legitymacji w dziekanacie.

Czy Dziekanat Studiów Wyższych będzie pracował normalnie w okresie przeniesienia zajęć na platformę zdalnego nauczania?

Tak, Dziekanat Studiów Wyższych pracuje normalnie – wstrzymuje się natomiast możliwość osobistych wizyt studentów w dziekanacie i innych działach Uczelni. Prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefonicznie z poszczególnymi pracownikami.

Czy egzaminy dyplomowe dla osób, które złożyły już pracę dyplomową będą przełożone?

Na wniosek studenta, obrona pracy dyplomowej może zostać przełożona, lub może odbywać się w formule on-line. O szczegółach poinformuje Państwa pracownik Dziekanatu Studiów Wyższych

Czy zajęcia z W-F będą się odbywać zgodnie z planem zajęć?

Obecnie zajęcia są zawieszone.

Czy rok akademicki będzie wydłużony?

Uczelnia nie przewiduje takiego rozwiązania – zajęcia realizowane są systematycznie i zgodnie z planem poprzez platformę zdalnego nauczania.

Czy odbywają się konsultacje z wykładowcami?

Konsultacje z wykładowcami odbywają się drogą mailową lub poprzez platformę zdalnego nauczania.

Co zrobić w przypadku braku kontaktu z wykładowcą?

Prosimy o zgłoszenie takiej informacji do Dziekanatu Studiów Wyższych.

W jaki sposób mogę sprawdzić swoje oceny w Wirtualnym Indeksie?

Aby sprawdzić oceny w Wirtualnym Indeksie należy zalogować się do Office 365 za pomocą uczelnianego adresu e-mail.

Jak mogę uzyskać dostęp do Office 365?

 1. Przejdź do portalu Office 365
 2. Zaloguj się za pomocą swojego uczelnianego adresu e-mail (np. Adam Kowalski a.kowalski@wspa.edu.pl),
  hasło: Wspa Pesel lub numer albumu (np. Wspa01010101010).
 3. Kliknij przycisk Zainstaluj

Z kim mogę się skontaktować w przypadku problemów z logowaniem do Office 365?

W razie problemów z Office 365 prosimy o kontakt z Działem IT
-> it@wspa.pl, (81) 45 29 414 

Jak uzyskać dostęp do platformy zdalnego nauczania?

Aby uzyskać dostęp do platformy zdalnego nauczania prosimy o kontakt z Dziekanatem Studiów Wyższych
-> dziekanat@wspa.pl, (81) 452 94 95, (81) 452 94 48

Co zrobić jeżeli nie widzę przedmiotów na platformie zdalnego nauczania?

W przypadku problemów technicznych na platformie zdalnego nauczania prosimy o kontakt z Centrum Studiów On-line -> platforma@wspa.pl, (81) 45 29 441