Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia JM Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 9 kwietnia b.r.w sprawie zmiany formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach wyższych i studiach podyplomowych w dniach od 11.04.2020 roku do odwołania, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

Zarządzenie nr 23/R/WSPA/2019-2020 z dn. 9 kwietnia 2020 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia JM Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 23 marca b.r. w sprawie zasad uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w WSPA w Lublinie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

21/R/WSPA/2019-2020 z dn. 23 marca 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia JM Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 23 marca b.r. w sprawie zmiany formy prowadzenia zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

 

Zarządzenie nr 20/R/WSPA/2019-2020 z dn. 23 marca 2020 r.

Mając na uwadze wspólne dobro i bezpieczeństwo, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zarządzeniem JM Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych i studiach podyplomowych prowadzone na terenie WSPA zostają zawieszone od dnia 11.03.2020 do dnia 29.03.2020.

Zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wszystkich Studentów i Pracowników prosimy o bieżące monitorowanie informacji zamieszczanych przez Uczelnię za pomocą poczty elektronicznej oraz strony www.

Studentów prosimy o kontakt z Uczelnią wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.


Bearing in mind the common good and safety, due to the spread of the COVID-19 virus, with the ordinance of the Rector of WSPA in Lublin all the lectures and didactic classes conducted at the premises of WSPA are suspended from 11/03/2020 until 29/03/2020.

All the lectures will be implemented using distance learning methods and techniques. All students and Staff members are requested to monitor the information posted by the University by e-mail and on WSPA website.
Students are asked to contact the University only by e-mail or phone.

Czytaj ⇒ Zarządzenie Rektora z 11 marca 2020