Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu ERP prowadzone przez Pana Doktora Grzegorza Sochę nie odbędą się w dniu 18.04.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Odwołane zajęcia dla II roku studentów niestacjonarnych z kierunku Zarządzanie z przedmiotu Kompetencje menedżerskie prowadzonego przez Panią Magister Agnieszkę Magdziarz-Orłowską w dniu 12.04.2019r. (piątek), zostaną odrobione w dniu 14.06.2019r. (piątek) w godz. 17:00-21:15 w s.225.

Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Programowanie w języku C# prowadzonego przez Pana Dziekana Doktora Bogusława Oleksiejuka nie odbędą się w dniu 18.04.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna z przedmiotu Grafika komputerowa prowadzonego przez Panią Magister Angelikę Stawinogę nie odbędą się w dniu 17.04.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Odwołane zajęcia dla II roku studentów studiów magisterskich niestacjonarnych z kierunku Socjologia z przedmiotów Menedżer jako coach oraz Coaching w zarządzaniu prowadzonych przez Panią Magister Agatę Zielińską w dniu 13.04.2019r. (sobota), zostaną odrobione w dniu 18.05.2019r. (sobota) w godz. 10:50-17:45 w s.104.

Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych z kierunku Stosunki międzynarodowe z przedmiotu Międzynarodowy marketing terytorialny / Międzynarodowa promocja regionalna prowadzone przez Panią Prodziekan Magister Annę Bielak nie odbędą się w dniu 18.04.2019r. (czwartek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia dla III roku studentów stacjonarnych z kierunków Transport oraz Finanse i rachunkowość z przedmiotu Prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonego przez Panią Magister Agnieszkę Kwietniewską nie odbędą się w dniu 17.04.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych z kierunków Finanse i rachunkowość, Informatyka, Transport oraz Stosunki międzynarodowe z przedmiotu J. Polski prowadzonego przez Panią Magister Sylwię Rytko nie odbędą się w dniach 11-12.04.2019r. (czwartek-piątek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia dla II roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu J. angielski prowadzone przez Pana Magistra Mirosława Mistrzaka dla grupy 6 (8:15-10:45) nie odbędą się w dniu 13.04.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia dla I roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu J. angielski prowadzone przez Pana Magistra Mirosława Mistrzaka dla grupy 8 (16:05-18:35) oraz grupy 5 (18:45-21:15) nie odbędą się w dniu 12.04.2019r. (piątek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.