fbpx

Zajęcia prowadzone przez Panią Doktor Annę Jargiełło dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Zarządzanie nie odbędą się w dniu 23.10.2019r. (środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone przez Pana Magistra Władysława Kossowskiego dla II  i IV roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku Architektura oraz dla III roku studentów studiów niestacjonarnych z kierunku Administracja nie odbędą się w dniu 19.10.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone przez Panią Magister Marię Sieńko dla I i III roku studentów niestacjonarnych z j. angielskiego nie odbędą się w dniach 19-20.10.2019r. (sobota-niedziela), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone przez Panią Magister Agnieszkę Kwietniewską dla III roku studentów niestacjonarnych z kierunku Informatyka nie odbędą się w dniu 20.10.2019r. (niedziela), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone przez Pana Rektora Doktora Marcina Smolirę dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka, Informatyka – Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza, Informatyka – Grafika komputerowa i projektowanie gier oraz dla II roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka, Informatyka dualna nie odbędą się w dniach 18.-25.10.2019r. (piątek-piątek), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone przez Pana Magistra Dawida Lahuttę dla III roku studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku Finanse i rachunkowość nie odbędą się w dniu 05.10.2019r. (sobota), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone przez Pana Rektora Doktora Marcina Smolirę dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna nie odbędą się w dniach 11-12.06.2019r. (wtorek-środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone przez Pana Magistra Arkadiusza Gwardę dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Projektowanie aplikacji w systemie Android nie odbędą się w dniu 11.06.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Odwołane zajęcia prowadzone przez Panią Magister Magdalenę Kowarę dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Programowanie baz danych zostaną odrobione w dniu 19.06.2019r. (środa) w godz. 13:45-16:00 w s.208

Odwołane zajęcia prowadzone przez Panią Magister Magdalenę Kowarę dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Wprowadzenie do hurtowni danych zostaną odrobione w dniu 12.06.2019r. (środa) od godz. 18:45 w s.208