Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 11 czerwca br. informujemy, że w dniach od 18 – 30 czerwca 2019 roku zostanie uruchomiony system zapisów do promotorów dla studentów II roku kierunków Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia (studia licencjackie), Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie oraz I roku kierunku Socjologia (studia magisterskie)

System będzie aktywny od dnia 18 czerwca 2019 roku od godziny 18:00 do 30 czerwca 2019 roku do godziny 0:00 (północ).

Zapisy do promotorów są obowiązkowe!!!

Zapisy do promotorów będą prowadzone poprzez stronę www.promotor.wspa.pl

Logowanie do systemu:

Login: pierwsza litera imienia.nazwisko (np. j.kowalski)

Hasło: WSPAnr albumu (np. WSPA000000)

Zapisy do promotorów odbędą się drogą elektroniczną w dniach od 18 czerwca (od godz. 18.00) do dnia 30 czerwca br. (do godz. 24.00).

O szczegółach logowania zostaną Państwo poinformowani w odrębnym ogłoszeniu.

 

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie z ważnych przyczyn, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Ostatni termin warsztatu to: 05.-06.07.2019r.

Załączniki:

warsztat-nr-4-konstruktywne-rozwiązywanie-konfliktów

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie z ważnych przyczyn, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 22.-23.06.2019r., 05.-06.07.2019r.

Załączniki:

warsztat-nr-3-konstruktywne-rozwiązywanie-konfliktów

Jeśli jeszcze nie wiecie, kim jest Lech Kaniuk – warto poznać jego sylwetkę. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich przedsiębiorców, współwłaściciel kilkunastu spółek. Jest cenionym ekspertem od skalowania biznesu i wprowadzania innowacji. Na swoim koncie ma m.in. wielki sukces PizzaPortal czy iTaxi. A przykładów jest dużo więcej.

Już dziś o 19:00 na Fanpage’u AIP możesz zadać mu pytanie! Odpowie na żywo! Nie czekaj i weź udział w spotkaniu! https://www.facebook.com/inkubatorypl/ #wiedzaAIP

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Socjologia WSPA serdecznie zapraszają na Podwieczorek z coachingiem – Inspiracje do zmiany i nowych wyzwań!

Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca 2019  godz. 17.00 – 20.00 w sali 003a WSPA w Lublinie.

W programie:

 • Warsztat motywacyjny  pt.” Niepełnosprawność nie odbiera szans na rozwój zawodowy i ŻYCIE z pasją”   dr Małgorzata Jedynak coach ICI 
 • Prezentacja oferty edukacyjnej WSPA  –  Przyjazna Uczelnia bez barier
 • Poczęstunek , integracja 
 • Ciekawe upominki

Wstęp wolny. Zapisy i informacje malgorzatajedynak1@gmail.com tel.605630442

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie z ważnych przyczyn, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 08-09.06.2019r., 22.-23.06.2019r., 05.-06.07.2019r.

Załączniki:

warsztat-nr-2-konstruktywne-rozwiązywanie-konfliktów

W imieniu organizatorów: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Fundacji Hesperos zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej KRYZYS PAŃSTWA NARODOWEGO I DEMOKRACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE?

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań i doświadczeń dotyczących problematyki związanej ze współczesnym funkcjonowaniem państw narodowych i demokracji w różnych aspektach oraz dyskusja naukowa obejmująca interdyscyplinarne problemy przemian w państwach narodowych i demokracjach.

Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić naukowców, badaczy, praktyków reprezentujących organy administracji publicznej, przedstawicieli think tanków i partii politycznych, wymiaru sprawiedliwości czy organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne osoby i instytucje zainteresowane tematyką Konferencji.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do lepszego zrozumienia analizowanych procesów, zjawisk i wydarzeń, budowania rozwiązań dla poprawy funkcjonowania omawianych instytucji i będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Obrady koncentrować się będą w szczególności wokół następujących zagadnień:

 1. Koncentracja władzy w podmiotach międzynarodowych
 2. Rozrost znaczenia metropolii kosztem prowincji
 3. Rozwój międzynarodowych korporacji
 4. Wpływ nowych technologii na wyłanianie, sprawowanie i kontrolę władzy
 5. Państwo a zagrożenia ekologiczne
 6. Przemiany ustrojowe w państwach demokratycznych
 7. Wzrost znaczenia dyktatur
 8. Pauperyzacja klasy średniej
 9. Migracje ludności

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ul. Bursaki 12 w dniu 14 czerwca 2019 r.

Komitet naukowy:

M. Dr Marcin Smolira, Rektor WSPA

Dr Maria Mazur, Prorektor ds. ogólnych WSPA

Dr Ewa Miszczak

Dr Katarzyna Mieczkowska

Dr Karol Dąbrowski

Dr Krzysztof Księski

Opłaty konferencyjne:

 1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 200 zł
 2. Opublikowanie referatu jako rozdziału w monografii pokonferencyjnej – 150 zł
 3. Udział w konferencji bez publikacji – 100 zł

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

FUNDACJA HESPEROS

Wajdeloty 7/54, 20-604 Lublin

64 2030 0045 1110 0000 0280 6230

(z dopiskiem: konferencja naukowa)

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski recenzowanej monografii naukowej, w której zostanie opublikowany artykuł, oraz komplet materiałów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

W sprawach organizacyjnych prosimy pisać na adres:

e-mail: konferencja@wspa.pl

Terminarz:

Zgłaszanie uczestnictwa i abstraktów: do 20 maja 2019 r.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia: do 25 maja 2019 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 5 czerwca 2019 r.

Konferencja naukowa: 14 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie udziału lub abstraktu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową na adres:

konferencja@wspa.pl do 20 maja 2019 roku.

Formularz zgłoszeniowy konferencja – Pobierz

Termin warsztatu Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów dla studentów stacjonarnych z kierunków Stosunki międzynarodowe zostaje przeniesiony z 27-28.04.2019r. na dzień 03.06.2019r. (poniedziałek). Warsztat rozpocznie się od godz. 16:00 w s.114. Pozostałe terminy warsztatu zostaną ustalone w dniu 03.06.2019r.