Przypominamy, że dla studentów III roku studiów licencjackich (Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie) oraz II roku studiów magisterskich (Socjologia) termin złożenia prac dyplomowych upływa 31 lipca br. Wszystkie osoby, które do tego czasu nie złożą pracy, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie mają możliwość złożenia umotywowanego wniosku do Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych o przedłużenie terminu składania pracy za zgodą promotora do końca grudnia 2019 r. Brak złożonej pracy czy też podania będzie jednoznaczny z wykreśleniem z listy studentów z dniem 01 sierpnia 2019 r.

Wniosek do pobrania w załączniku.

Przedłużenie terminu składania pracy

Zapraszamy na BEZPŁATNE certyfikowane szkolenia!

 • Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D
 • Administrator sieci CISCO
 • Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L
 • Nauka programowania i język Java
 • Programowanie w języku C++
 • Practical English Training
 • Trening komunikacyjny

Dodatkowo oferujemy:

 • Bilans kompetencji
 • 2-dniowe wizyty studyjne u pracodawców
 • Konwersacje z Native Speaker’em
 • Pracę w zespołach projektowych

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Zgłoszenia przyjmujemy w Dziale Projektów pokój 313
numer telefonu 81-452-94-40
Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w Dziale Projektów

Do projektu mogą przystąpić studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry

Przypominamy, iż zgodnie z umową o kształcenie na studiach wyższych studenci, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 12 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do września 2020 roku włącznie).

 

W związku z powyższym w miesiącach lipiec-sierpień-wrzesień należy regulować czesne miesięczne w kwotach określonych w umowie.

 

Studenci III roku studiów licencjackich, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 9 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do czerwca 2020 roku włącznie).

 

Studenci IV roku studiów inżynierskich, którzy wybrali formę płatności w ratach miesięcznych zobowiązani są do regulowania czesnego przez 6 m-cy ( do 1-go dnia miesiąca, począwszy od października 2019 do marca 2020 roku włącznie).

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do uiszczenia opłaty czesnego w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku płatności jednorazowej:

– do dnia 02 września 2019 r. dla studentów II,III,IV roku pierwszego stopnia oraz dla studentów II roku drugiego stopnia,

– do dnia 23 września 2019 r. dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020.

 • w przypadku płatności semestralnej:

za semestr zimowy:

– do dnia 02 września 2019 r. dla studentów II,III,IV roku pierwszego stopnia oraz dla studentów II roku drugiego stopnia,

– do dnia 23 września 2019 r. dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020.

za semestr letni do dnia 14 lutego 2020 r.

 • w przypadku płatności ratalnej do pierwszego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 01 października 2019 r. do dnia 01 września 2020 r. włącznie.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019:

1/ sesja egzaminacyjna –  w dniach 01.-12.07.2019r.,

2/ poprawkowa sesja egzaminacyjna – w dniach 16.-26.09.2019r.

W dniach od 1 lipca do 30 września 2019r. Dziekanat Studiów Wyższych czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. W soboty oraz niedziele Dziekanat Studiów Wyższych będzie nieczynny.

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 11 czerwca br. informujemy, że w dniach od 18 – 30 czerwca 2019 roku zostanie uruchomiony system zapisów do promotorów dla studentów II roku kierunków Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia (studia licencjackie), Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie oraz I roku kierunku Socjologia (studia magisterskie)

System będzie aktywny od dnia 18 czerwca 2019 roku od godziny 18:00 do 30 czerwca 2019 roku do godziny 0:00 (północ).

Zapisy do promotorów są obowiązkowe!!!

Zapisy do promotorów będą prowadzone poprzez stronę www.promotor.wspa.pl

Logowanie do systemu:

Login: pierwsza litera imienia.nazwisko (np. j.kowalski)

Hasło: WSPAnr albumu (np. WSPA000000)

Zapisy do promotorów odbędą się drogą elektroniczną w dniach od 18 czerwca (od godz. 18.00) do dnia 30 czerwca br. (do godz. 24.00).

O szczegółach logowania zostaną Państwo poinformowani w odrębnym ogłoszeniu.