Wydarzenie skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, technika, zawodówki, szkoły wyższe) z terenu województwa lubelskiego. Ma na celu wyposażyć uczestników spotkania w praktyczną wiedzę na temat aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, kształcić kompetencje przedsiębiorcze młodzieży i propagować kulturę innowacyjności oraz zachęcić ich do założenia własnego biznesu. Partnerem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Spotkanie odbędzie się 17 maja 2019 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Obejmuje 4 bloki tematyczne, podczas których uczestnicy zdobędą między innymi informacje na temat środków na założenie i dofinansowanie działalności czy funkcjonowania firmy w Internecie.

Co w programie?

 • Sklep internetowy “na stancji”
 • Działalność nierejestrowa i ulga na start
 • Podstawowe aspekty zakładania własnego biznesu
 • Jak pozyskać środki na założenie działalności?
 • Promocja firmy w Internecie

Maraton Przedsiębiorczości to inicjatywa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie.

Wydarzenie oficjalnym patronatem objął Wiceprezydent Miasta Chełm.

Strona wydarzenia

Dołącz na Facebooku

Harmonogram realizacji wypłat stypendiów za semestr letni 2018/2019:

 1. za m-c luty i marzec (stypendium Rektora, specjalne i zapomoga): 28.03.2019 r.
 2. za m-c luty i marzec (stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości): 01.04.2019 r.
 3. za m-c kwiecień: 18.04.2019 r.
 4. za m-c maj: 21.05.2019 r.
 5. za m-c czerwiec: 18.06.2019 r.

Przypominamy, iż aktualna i obowiązująca organizacja na rok akademicki 2018/2019 dostępna jest w zakładce Organizacja roku akademickiego.

Kolejne zjazdy w miesiącu maj odbywają się następujących terminach:

zjazd 6 – 10.-12.05.2019r.

zjazd 7 – 17.-19.05.2019r.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującą organizacją na rok akademicki 2018/2019.

Zapraszamy studentów na spotkanie z Nestle Waters Polska, które odbędzie się w dniu 11.04.2019 o godzinie 11:00 w Sali A018.

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane odbywaniem praktyk i staży w Nestle Waters Polska oraz osoby poszukujące zatrudnienia! Obecność studentów i absolwentów innych uczelni mile widziana.

Przedstawiciele Nestle Waters Polska opowiedzą o działalności firmy, możliwościach zatrudnienia i rozwoju, zwłaszcza w obszarze centrum dystrybucyjnego.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załączniki:

Spotkanie Nestle Waters

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do udziału w drugiej edycji Hackathonu #ShowMeData!

Pokaż jak statystyka opisuje liczbami świat, który Cię otacza!

12-13 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny organizuje drugą edycję Hackathonu ShowMeData.
Celem tego 22 godzinnego maratonu programistycznego jest promowanie zasobów informacyjnych
GUS i EUROSTATU. Chcemy zachęcić młodych użytkowników do zdobywania wiedzy i korzystania z danych statystycznych.

Hackathon ShowMeData to wspaniała okazja, by prawdziwi zawodowcy mogli zaprezentować swoje kreatywne umiejętności, a także szansa zdobycia atrakcyjnych nagród!

Zadanie?

 

Utworzenie prototypu interaktywnej aplikacji – webowej lub mobilnej. Prototyp musi wykorzystywać technikę rozpoznawania obrazu w połączeniu z danymi statystycznymi GUS i Eurostatu.

 

Prezentowane dane mają dotyczyć Polski, a w przypadku co najmniej jednej zmiennej – krajów Unii Europejskiej. Pakiet przykładowych danych będzie udostępniony na stronie Hackathonu.

Kogo zapraszamy na Hackathon?

 

Do udziału zachęcamy osoby pełnoletnie z pomysłem na stworzenie interesującego prototypu aplikacji dla nastolatków z danymi statystycznymi w roli głównej!

 

Nie jest to wydarzenie tylko dla osób ze świata IT. Na hackathon ShowMeData zapraszamy każdego zainteresowanego od programistów, grafików, inżynierów, naukowców po marketingowców
i projektantów. Nie jesteś w tej grupie? Nie szkodzi! Przyjdź ze swoim zespołem i pokaż nam, że masz pomysł na aplikację!

Zapraszamy kreatywne zespoły 2-4 osobowe składające się ze studentów, freelancerów czy osób
ze świata biznesu. Liczy się pomysł!

Czy warto?

Pula nagród to 30 tys. złotych:

 • 15 tys. za I miejsce,
 • 9 tys. za II miejsce,
 • 6 tys. za III miejsce.

 

I to nie wszystko 🙂

 

Podczas wydarzenia odbędzie się warsztat z praktycznego wykorzystania User Experience w aplikacjach.

W trakcie Hackathonu obecni będą również mentorzy z IT, UX i statystyki, którzy będą się dzielić tajnikami wiedzy z uczestnikami.

Udział w Hackathonie jest bezpłatny.

Kiedy i gdzie?

Rejestracja internetowa rozpoczyna się 27 marca br. i potrwa do 10 kwietnia br.

Po tym terminie będzie można zarejestrować się wyłącznie na miejscu w pierwszym dniu Hackathonu
tj. 12 kwietnia br. od g.17:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Hackathon odbędzie się w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w al. Niepodległości 208
w Warszawie.

Liczba miejsc jest ograniczona – dlatego warto zgłosić zespół najszybciej jak to możliwe.

Zadbamy o miejsce do pracy: dostęp do Internetu, catering oraz strefę wypoczynku.

Po stronie uczestników pozostanie przyniesienia własnego sprzętu i… głowy pełnej pomysłów.

Więcej informacji: http://hackathon.stat.gov.pl/

i na profilach GUS w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/events/424112015059200/

 https://twitter.com/hackathonGUS

 

Harmonogram Hackathonu GUS ShowMeData druga edycja

Dzień I, 12 kwietnia 2019 (piątek)

17:00  rejestracja uczestników

18:00  otwarcie Hackathonu przez Organizatora oraz przedstawienie jurorów i mentorów

18:30  start kodowania (non stop)

 

Dzień II, 13 kwietnia 2019 (sobota)

12:00  warsztat z UX

17:00  koniec kodowania

17:30-18:30 prezentacje projektów

18:30-19:30 obrady jury

20:00  ogłoszenie zwycięzców

Termin warsztatu Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów dla studentów stacjonarnych z kierunków Architektura, Transport, Stosunki międzynarodowe oraz Informatyka gr I zostaje przeniesiony z 27-28.04.2019r. na miesiąc czerwiec. Szczegóły odnośnie nowego terminu zostaną podane wkrótce.

Dnia 28.03.2019 r. Komisja Stypendialna  przyznała pomoc materialną dla studentów w postaci stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

Decyzja Komisji Stypendialnej / stypendia socjalne przyznane na semestr letni roku akademickiego 2018/2019

Wypłata stypendium za m-ce luty i marzec 2019 r. nastąpi dn. 02.04.2019 r.

Szczegółowy harmonogram wypłat za semestr letni 2018/2019 zostanie podany na początku kwietnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że harmonogram odbioru decyzji stypendialnych zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni w dn. 05.04.2019 r.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. “Kryzys państwa narodowego i demokracji we współczesnym świecie?” odbędzie się w Lublinie 14 czerwca 2019 roku.

W imieniu organizatorów: Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Fundacji Hesperos zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  “Kryzys państwa narodowego i demokracji we współczesnym świecie?”

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań i doświadczeń dotyczących problematyki związanej ze współczesnym funkcjonowaniem państw narodowych i demokracji w różnych aspektach oraz dyskusja naukowa obejmująca interdyscyplinarne problemy przemian w państwach narodowych i demokracjach.

Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić naukowców, badaczy, praktyków reprezentujących organy administracji publicznej, przedstawicieli think tanków i partii politycznych, wymiaru sprawiedliwości czy organizacji pozarządowych oraz wszystkie inne osoby i instytucje zainteresowane tematyką Konferencji.

Mamy nadzieję, że Konferencja przyczyni się do lepszego zrozumienia analizowanych procesów, zjawisk i wydarzeń, budowania rozwiązań dla poprawy funkcjonowania omawianych instytucji i będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Obrady koncentrować się będą w szczególności wokół następujących zagadnień:

 1. Koncentracja władzy w podmiotach międzynarodowych
 2. Rozrost znaczenia metropolii kosztem prowincji
 3. Rozwój międzynarodowych korporacji
 4. Wpływ nowych technologii na wyłanianie, sprawowanie i kontrolę władzy
 5. Państwo a zagrożenia ekologiczne
 6. Przemiany ustrojowe w państwach demokratycznych
 7. Wzrost znaczenia dyktatur
 8. Pauperyzacja klasy średniej
 9. Migracje ludności

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przy ul. Bursaki 12 w dniu 14 czerwca 2019 r.

Komitet naukowy:

J. M. Dr Marcin Smolira, Rektor WSPA

Dr Maria Mazur, Prorektor ds. ogólnych WSPA

Dr Ewa Miszczak

Dr Katarzyna Mieczkowska

Dr Karol Dąbrowski

Dr Krzysztof Księski

Opłaty konferencyjne:

 1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 200 zł
 2. Opublikowanie referatu jako rozdziału w monografii pokonferencyjnej – 150 zł
 3. Udział w konferencji bez publikacji – 100 zł

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

 FUNDACJA HESPEROS

 1. Wajdeloty 7/54, 20-604 Lublin

64 2030 0045 1110 0000 0280 6230

(z dopiskiem: konferencja naukowa)

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski recenzowanej monografii naukowej, w której zostanie opublikowany artykuł, oraz komplet materiałów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

W sprawach organizacyjnych prosimy pisać na adres:

e-mail: konferencja@wspa.pl

Terminarz:

Zgłaszanie uczestnictwa i abstraktów: do 10 maja 2019 r.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia: do 20 maja 2019 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 31 maja 2019 r.

Konferencja naukowa: 14 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie udziału lub abstraktu:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową na adres:

konferencja@wspa.pl do 10 maja 2019 roku.

Pobierz formularz zgłoszeniowy konferencja wyspa