fbpx

Nowy Opiekun Studentów Anglojęzycznych w WSPA

flagi różnych narodowości - ilustracja do wpisu

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie notuje stały wzrost liczby studentów zagranicznych studiujących w języku polskim i angielskim. Aktualnie w WSPA uczy się łącznie 849 studentów zagranicznych, z czego 144 na kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Wychodząc naprzeciw potrzebom międzynarodowej społeczności uczelni, stworzyliśmy stanowisko Opiekuna Studentów Anglojęzycznych, którego zadaniem jest wzmacnianie adaptacji i integracji społeczności studentów anglojęzycznych, a także wspieranie studentów w kwestiach związanych z funkcjonowaniem na uczelni czy poza nią.

Tworząc stanowisko Opiekuna Studentów Anglojęzycznych, chcemy mocniej wspierać osoby pochodzące z innych kręgów kulturowych, wzmacniając uczelnię jako miejsce zaangażowane i troskliwe, zapewniające naszym studentom poczucie bezpieczeństwa i komfortu w nowym otoczeniu.

Funkcję opiekuna pełni od początku kwietnia pan Michał Furmanek, wykładowca na kierunku Zarządzanie.

Jak można się skontaktować z opiekunem?

W związku z nieregularną obecnością na uczelni, preferowany kontakt telefoniczny lub e-mailowy w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 oraz poza nimi w sytuacjach awaryjnych.

Telefon komórkowy lub WhatsApp: 503 792 876
e-mail: m.furmanek@wspa.pl

Michał Furmanek  – dydaktyk akademicki oraz ekspert w sektorze prywatnym, samorządzie i organizacjach pozarządowych. Jako praktyk marketingu i zarządzania od 10 lat związany z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji. Od 12 lat pracuje w Urzędzie Miasta Lublin, odpowiadając za marketing gospodarczy, promocję inwestycyjną oraz programowanie strategiczne. Wcześniej przez 15 lat zarządzał marketingiem i komunikacją, rozwojem produktów i wsparciem sprzedaży w międzynarodowym sektorze bankowo-ubezpieczeniowym. Absolwent Moskiewskiej Szkoły Studiów Politycznych oraz Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiował marketing i komunikację w Lock Haven University of Pennsylvania oraz arabistykę w Uniwersytecie Al-Fateh w Trypolisie.
Więcej: www.linkedin.com/in/michalfurmanek

Czym się zajmuje

OPIEKUN STUDENTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH W WSPA

  • Pełni funkcje łącznika pomiędzy uniwersytetem, a studentami anglojęzycznymi, monitorując ich potrzeby, oczekiwania i obawy, przekazując je władzom uczelni, udzielając informacji zwrotnych oraz starając się rozwiązywać problemy.
  • Pomaga w orientacji kulturowej i językowej, aby pomóc studentom dostosować się do środowiska uczelni i lepiej zrozumieć polską kulturę, udzielając porad i wskazówek w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz kwestiami społecznymi i kulturowymi.
  • Zapewnia wsparcie informacyjne, pomagając studentom rozpoczynającym naukę zrozumieć obowiązujące zasady oraz sposób poruszania się po procedurach, przepisach i zasobach uczelni.
  • Kontaktuje studentów z odpowiednimi komórkami uczelni, aby zapewnić im wsparcie, którego potrzebują w procesie organizacji życia i nauki.
  • Wspiera działania integracyjne podejmowane przez studentów i uczelnie.
  • Jest osobą kontaktową dla studentów w przypadku sytuacji kryzysowych.
Czym nie zajmuje się opiekun?
  • Nie jest osobą kontaktową dla studentów zagranicznych na kierunkach prowadzonych w języku polskim.
  • Nie monitoruje postępów akademickich studentów.
  • Nie pośredniczy w kwestiach zaliczeń, rozliczeń i kwestii związanych z legalizacją pobytu.
Skip to content