fbpx

Praca Doradca zawodowy w Akademickim Biurze Karier WSPA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie poszukuje kandydata na stanowisko:
Doradca zawodowy w Akademickim Biurze Karier WSPA w Lublinie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: socjologia, zarządzanie, psychologia, doradztwo zawodowe.
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;

  Wymagania dodatkowe:
 • wysoki poziom kompetencji społecznych;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • zorientowanie na klienta;
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.

  Opis wykonywanych zadań:
 • udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególnych ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia;
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów;
 • pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
 • udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych);
 • udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji;
 • wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami;
 • dokumentowanie informacji dotyczących prowadzonego procesu doradczego

  Warunki zatrudnienia:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pół etatu;
 • możliwość elastycznego czasu pracy;
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem.
 • możliwości rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach specjalistycznych, szkoleniach językowych)
 • praca w ambitnym i dynamicznym zespole.

  Wymagane dokumenty:
 • kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • CV,
 • kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie przez WSPA w Lublinie danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko doradcy zawodowego złożoną na formularzu (załączony poniżej).

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biurokarier@wspa.pl lub rektorat@wspa.pl (w tytule maila prosimy wpisać: Doradca zawodowy ABK) w terminie do dnia 10.11.2021 r. Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne muszą zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko (Doradca zawodowy w Akademickim Biurze Karier)”. Dokumenty niezawierające ww. klauzuli nie będą rozpatrywane.

Skip to content