„WySPA Dostępności” – trwają bezpłatne dyżury i konsultacje

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne dyżury psychologiczne oraz konsultacje: logopedyczne, prawne oraz z zakresu doradztwa zawodowego.

Spotkania odbywają się online oraz częściowo telefonicznie (w przypadku braku możliwości skorzystania z aplikacji MS TEAMS, ZOOM).

Szczegółowy harmonogram dostępny na podstronie projektu, w zakładce: https://wspa.pl/uczelnia/projekty-ue/wyspa-dostepnosci/

Dane dostępowe, instrukcja oraz numery telefonów dostępne na platformie puw.wspa.pl w ogłoszeniach dla studentów.

Działania realizowane w ramach projektu „WySPA Dostępności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-A066/19-00 z dnia 18.02.2020 r.”

Skip to content