Projekt „WSPA-niała przyszłość – zintegrowany program rozwoju uczelni – edycja 2″

Zapraszamy do udziału w projekcie „ WSPA-niała przyszłość – zintegrowany program rozwoju uczelni”- edycja 2”. Zapraszamy osoby, którym do zakończenia studiów pozostają maksymalnie 4 semestry do udziału w projekcie!

Mamy jeszcze wolne miejsca! Ruszamy w nowym semestrze!

Każda z osób w projekcie weźmie udział w :

 • Bilansie kompetencji – spotkania z doradcami zawodowymi z Akademickiego Biura Karier, które pozwolą zaplanować indywidualną ścieżkę kariery i rozwoju zawodowego (łącznie 4h na uczestnika)
 • Szkoleniu Practical English Training – szkolenie z metodą projektową w celu synergii nauki języka angielskiego (słownictwa fachowego) i umiejętności pracy zespołowej, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku z udziałem praktyków. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym – po zdaniu, którego Uczestnik/czka otrzyma certyfikat znajomości języka na określonym poziomie – 60 h/gr.
 • Indywidualnych konwersacjach z native speakerem – 5h na uczestnika
 • Dwudniowych wizytach studyjnych u pracodawców – w programie między innymi spotkania ze startup-ami z branży odpowiednich kierunków studiów, outsourcerami, korporacji i przedstawicielami władz
 • Pracy w zespołach projektowych, których celem jest rozwiązywanie praktycznych caseów biznesowych
 • Szkoleniach w innowacyjnym laboratorium kształtowania kompetencji miękkich typu I-LABW ramach szkolenia uczestnik ma do wyboru 1 lub kilka z modułów (mod. Śr. 12 h).

  Moduły:
 • I komunikacja  w grupie,
 • II trening kompetencji sprzedażowych i przedsiębiorczości,
 • III inteligencja emocjonalna,
 • IV personal branding,
 • V trening kreatywnego myślenia.

Dodatkowo można wziąć udział w szkoleniach branżowych:

 • Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D
 • Administrator sieci CISCO 
 • Europejski certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L

Wszystkie szkolenia kończą się zdobyciem certyfikatu, potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, które są uznawane przez pracodawców na rynku pracy!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Udział w zajęciach projektowych będzie dodatkowym atutem branym pod udziałem przy przyznawaniu stypendium Rektora WSPA.

Zapraszamy do udziału w projekcie – mamy jeszcze wolne miejsca!

Zajęcia ruszają w semestrze letnim. 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel.: 81 45 29 415 oraz pod adresem e-mail: r.szalast@wspa.pl.

Skip to content