Zarządzenie Rektora WSPA w Lublinie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

0

Szanowni Studenci i Słuchacze, 

zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia JM Rektora WSPA w Lublinie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

Skip to content