Dostępność architektoniczna budynku Uczelni oraz terenu wokoło niego

W ramach badania dostępności architektonicznej budynku Uczelni przeprowadzono audyt na podstawie Matrycy Dostępności oraz zgodnie ze standardami projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek uczelni, rozbudowany i zmodernizowany w 2000 r. i 2018 r., o łącznej powierzchni 4405,97 m2 składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej. Parking przynależący budynku zapewnia 114 miejsc. Teren jest ogrodzony i oświetlony. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się blisko wejścia do budynku – jednakże nie są oznaczone zgodnie z najnowszymi przepisami – brak pomalowania niebieską farbą znaków poziomych.

Wejście do budynku przy ulicy Bursaki 12. Przynajmniej jedno wejście zapewnia dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej poprzez zastosowanie podjazdu. Dojście do budynku ma minimalną szerokość 1,5 m. Minimalna szerokość pochylni to 1,2 m. Zapewniono odpowiedni odstęp między poręczami pochylni. Stwierdzono brak kontrastowego oznaczenia początku i końca biegu pochylni. Wejście do budynku znajdują się maty z wyżłobieniami. Budynek jest oznaczony tablicą informacyjną – ale tablica jest za mała w stosunku do powierzchni, przez co staje się niewidoczna. Drzwi wejściowe automatyczne, szerokie, szklane – jednak nie oznaczone kontrastowo.

Ciągi komunikacyjne w budynku. Budynek ma 3 kondygnacje oraz 2 klatki schodowe i jeden szyb windowy. W budynku znajduje się recepcja, zlokalizowana obok wejścia do budynku, jednak nie jest wyposażona w stanowiskową pętlę indukcyjną. Korytarze w budynku mają minimalną szerokość 1,2 m. W ramach jednej kondygnacji budynku występują różnice poziomów zniwelowane zamontowaniem 2 podnośników (wind ręcznych). Schody w budynku nie są oznaczone przy pomocy kontrastowego koloru ani za pomocą zmiennej faktury, ale są wyposażone w poręcze.

Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny i uporządkowany. Drzwi wewnętrzne mają szerokość minimalną 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, jednakże zamontowano w nich klamki, które nie pozwalają na obsługę jedną ręką bez ściskania czy chwytania. Na każdej z kondygnacji znajdują się toalety, w tym częściowo przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Budynek wyposażony jest w windę, która dysponuje sygnalizacją świetlną przyjazdu, ale nie dysponuje sygnalizacją dźwiękową ani dodatkowymi oznakowaniami dla osób niewidomych, nie posiada też informacji głosowej sygnalizującej numery pięter. Przycisk kondygnacji ‘zero” nie jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie ani dotykowo. Winda wyposażona jest w poręcze z obu stron oraz lustro na ścianie przeciwległej do drzwi wejściowych.

Na poszczególnych kondygnacjach są umieszczone informacje o numerze piętra, ale nie są dostatecznie widoczne. W budynku nie zastosowano piktogramów z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń. Nie zapewniono również bezpośredniego ani zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego.

Uczelnia dysponuje wyposażeniem biblioteki w stanowisko pracy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (komputer z oprogramowaniem dla osób niedowidzących, monitor, lampka, drukarka brajlowska). W najbliższym roku planowana jest digitalizacja zasobów bibliotecznych z zachowaniem zasad dostępności. Istniejące braki w wyposażeniu powodują konieczność kupna systemów FM dla osób słabosłyszących (nadajniki INSPIRO, odbiornik MyLink firmy Phonak), lupy elektronicznej, odtwarzaczy książek mówionych i innych plików dla osób z niepełnosprawnością wzroku np. BookSense, udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową dłoni np. klawiatur Guarded, Big Track – powiększona myszka, klawiatur Maltron dla osób jednoręcznych oraz dyktafonów cyfrowych.