Komu przysługuje wsparcie asystenta?

Studenci z niepełnosprawnością mają prawo korzystać ze wsparcia asystenta w czynnościach związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.

Asystenci mogą:

  • towarzyszyć w drodze na zajęcia,
  • pomagać w notowaniu na zajęciach,
  • pomagać przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć sportowych,
  • pomagać w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich,
  • pomagać w wykonywaniu innych, indywidualnie dobranych zadań.

Szczegółowe warunki korzystania z pomocy asystenta określa regulamin.

Jak skorzystać ze wsparcia asystenta?

Aby skorzystać z pomocy asystenta należy złożyć w Biurze ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych WSPA w Lublinie:

Asystent: Marcin Orzeł ma.orzel@wspa.pl

Asystentka: Ewa Raczkowska: e.raczkowska@wspa.pl

Asystentka: Renata Sołtys: r.soltys@wspa.pl

Specjalista ds. techologii wspierających: Justyna Orzechowska: j.orzechowska@wspa.pl