Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności – tj. co najmniej do 30 listopada.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w Uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej.

Informacja MNiSW

Szanowni Państwo,

w dniach 08 czerwca 2020 r. (godz. 18.00) – 15 czerwca 2020 r. (godz. 18.00) za pośrednictwem https://promotor.wspa.pl/ odbędą się zapisy na Seminaria dyplomowe. W celu dokonania zapisu należy się uprzednio zarejestrować podając numer albumu. Zapisy odbędą się dla studentów następujących grup:

  • Administracja IV semestr
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna IV semestr
  • Finanse i rachunkowość IV semestr
  • Socjologia licencjacka IV semestr
  • Stosunki międzynarodowe IV semestr
  • Zarządzanie licencjackie IV semestr
  • Zarządzanie magisterskie II semestr

Szanowni Studenci,

w imieniu Władz Uczelni WSPA uprzejmie informujemy, że zaliczenia i egzaminy w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 odbędą się za pośrednictwem platformy zdalnego nauczania w terminach uzgodnionych z prowadzącymi zajęcia.

W załączniku znajduje się pełna treść Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania organizacji zajęć dydaktycznych na platformie e-learningowej.

Załączniki:

Zarz. 81 – Wytyczne ws. umieszczania materiałów na platformie

Poniżej znajduje się pismo Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w sprawie koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2).

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem.

Załączniki:

pismo Rektora WSPA ws. koronawirusa COVID-19 (SARS CoV-2)

The official document:

read more…