W dniach od 1 lipca do 30 września 2019r. Dziekanat Studiów Wyższych czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. W soboty oraz niedziele Dziekanat Studiów Wyższych będzie nieczynny.

Zajęcia prowadzone przez Pana Rektora Doktora Marcina Smolirę dla I roku studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna nie odbędą się w dniach 11-12.06.2019r. (wtorek-środa), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Zajęcia prowadzone przez Pana Magistra Arkadiusza Gwardę dla III roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Projektowanie aplikacji w systemie Android nie odbędą się w dniu 11.06.2019r. (wtorek), zostaną odrobione w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Odwołane zajęcia prowadzone przez Panią Magister Magdalenę Kowarę dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Programowanie baz danych zostaną odrobione w dniu 19.06.2019r. (środa) w godz. 13:45-16:00 w s.208

Odwołane zajęcia prowadzone przez Panią Magister Magdalenę Kowarę dla II roku studentów stacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Wprowadzenie do hurtowni danych zostaną odrobione w dniu 12.06.2019r. (środa) od godz. 18:45 w s.208

Zajęcia dla studentów stacjonarnych z kierunków Informatyka oraz Informatyka dualna prowadzone przez Pana Doktora Janusz Szutera nie odbędą się w dniach 11.-12.06.2019r. (wtorek-środa), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.

Odwołane zajęcia Pana Dziekana dr Bogusława Oleksiejuka dla studentów niestacjonarnych z kierunku Informatyka z przedmiotu Programowanie w języku C# zostaną odrobione w dniach 14.06.2019r (piątek) w godz. 16:05-18:35 (wykład) w s.224a oraz 28.06.2019r. (piątek) w godz. 16:05-18:35 w s.207 (lab gr 2).

Zajęcia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunku Architektura prowadzone przez Panią Magister Iwonę Kolak-Szymanek nie odbędą się w dniach 14.-16.06.2019r. (piątek-niedziela), zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z prowadzącym.