Dnia 30.11. oraz 04.12.2018r. Komisja Kwalifikacyjna i Komisja Stypendialna przyznała pomocmaterialną dla studentów w postaci stypendium Rektora dla najlepszychstudentów, stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonejwysokości.Szczegółoweinformacje znajdują się tutaj.