ZAPISY DO PROMOTORÓW

Informujemy, że w dniach od 04 – 10 lutego 2019 roku zostanie uruchomiony system zapisów do promotorów dla studentów studiów inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych.

System będzie aktywny od dnia 04 lutego 2019 roku od godziny 18:00 do 10 lutego 2019 roku do godziny 0:00 (północ).

Zapisy do promotorów są obowiązkowe!!!

Zapisy do promotorów będą prowadzone poprzez stronę www.promotor.wspa.pl

Logowanie do systemu:

Login: pierwsza litera imienia.nazwisko (np. j.kowalski)

Hasło: WSPAnr albumu (np. WSPA000000)

Przypominamy, że dla studentów IV roku studiów inżynierskich kierunki: Architektura, Gospodarka przestrzenna, Informatyka oraz Transport termin złożenia pracy dyplomowej upływa 31 stycznia 2019 roku. Wszystkie osoby, które do tego czasu nie złożą pracy, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie mają możliwość złożenia umotywowanego wniosku do Dziekan Wydziału Nauk Technicznych o przedłużenie terminu składania pracy do 30 czerwca 2019 za zgodą promotora. Brak złożonej pracy czy też podania będzie jednoznaczny z wykreśleniem z listy studentów z dniem 01 lutego 2019 r.

Wniosek o przedłożenie terminu składania pracy znajduje się pod adresem:

Dziekanat – pliki do pobrania – Wydział Nauk Technicznych

Zapraszamy na BEZPŁATNE certyfikowane szkolenia dla studentów w ramach projektu „WySPA kwalifikacji i umiejętności – zintegrowany program rozwoju uczelni realizowany”

Szkolenia:

Inżynieria oprogramowania komputerowego CAD 2 i 3D

– Administrator sieci CISCO

– Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L

– Programowanie w języku JAVA

– Programowanie w języku C++

– kurs języka angielskiego Practical English Training

– Trening komunikacyjny

Szczegółowe informacje:

https://wspa.pl/wyspa-kwalfikacji-i-umiejetnosci-zintegrowany-program-rozwoju-uczelni/

Dział projektów pok. 309 i 313