Pani dr Grażyna Michalska od wielu lat pełni w WSPA w Lublinie funkcję Prodziekana ds. kierunku Architektura. Od początku istnienia kierunku zaangażowana jest w utrzymanie wysokiego poziomu jakości kształcenia oraz rozwój studiów. Od wielu lat przewodniczy Zespołowi ds. jakości kształcenia oraz Radzie Konsultacyjnej kierunku Architektura, która skupia w swoim składzie wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz przedstawicieli biznesu.

Pani Doktor corocznie angażuje się w doskonalenie programu studiów kierunku Architektura, zgodnie z wymaganiami rynku pracy. Wspiera także Władze Uczelni w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz służy pomocą każdemu pracownikowi WSPA. Studenci WSPA darzą Panią dr Grażynę Michalską ogromnym szacunkiem i zaufaniem; utrzymuje stały kontakt ze studentami, czego dowodem jest między innymi aktywnie prowadzony przez Wykładowczynię profil kierunku na portalu Facebook.

Osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe Pani dr Grażyny Michalskiej są imponujące i bardzo wartościowe, szczególnie wysoką ocenę należy przyznać zaangażowaniu i skuteczności Jej działań na rzecz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz kierunku Architektura.

W uznaniu osiągnięć dydaktycznych i zawodowych, w dniu 20 maja 2020, Władze Uczelni zdecydowały o zatrudnieniu Pani Grażyny Michalskiej na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Co motywuje słuchaczy do podjęcia studiów podyplomowych? Powody są naprawdę różne. Dla jednych to zamiłowanie do nauki, odkrywania i ciągłego rozwoju osobistego. Dla innych to możliwość zmiany ścieżki kariery, przygotowywanie się do awansu lub zwyczajnie konieczność posiadania świadectwa ukończenia studiów, ponieważ wybrany przez nich zawód tego wymaga. W każdym przypadku, bez względu na to czym kierowali się nasi studenci podejmując decyzję o kolejnym etapie ich edukacji, jak również o wyborze naszej uczelni, dbamy o to, by czuli, że to była bardzo dobra decyzja.Elwira Przybylska, Kanclerz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Studia podyplomowe to dla większości słuchaczy „powrót po latach” do akademickiej formy zdobywania wiedzy. Warto jednak podkreślić, że ten rodzaj studiów to nieco inna, wyjątkowa pod wieloma względami przygoda. To inne relacje z uczelnią, inne relacje ze współ słuchaczami, inna motywacja i inne zaangażowanie podczas zajęć. Powrót po latach do zajęć, zaliczeń i egzaminów przywołuje mnóstwo pozytywnych wspomnień z lat studenckich.  To wszystko sprawia, że motywacja do pracy jest na bardzo dużym poziomie i niewątpliwie ma pozytywny wpływ na realizację studiów. Słuchacze aktywnie zadają pytania, podejmują dyskusje, między zjazdami uzupełniają wiedzę co ma ogromny wpływ na dobrą atmosferę w grupie, a z drugiej strony staje się bardzo merytorycznym podłożem do współtworzenia zajęć z wykładowcami. Słuchacze studiów podyplomowych to osoby ambitne, najczęściej doświadczone w swojej dziedzinie, to praktycy szukający eksperckiej wiedzy, dlatego też sposób prowadzenia zajęć, jak również zakres prezentowanej wiedzy muszą być w odpowiedni sposób dobrane. 

Uczelnie w województwie lubelski oferują szeroką gamę kierunków studiów wyższych, których programy mogą być podobne, ale to co wyróżnia naszą uczelnię to silne zorientowanie na praktyczne aspekty związane z potrzebami słuchaczy. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobywana w trakcie studiów podyplomowych może być wykorzystywana po każdych zajęciach, dlatego do współpracy zapraszamy naukowców, ekspertów i praktyków nie tylko z regionu, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim umiejętność dzielenia się nią. Studia podyplomowe to po części również powrót do teorii, która w trakcie aktywności zawodowej schodzi na dalszy plan. Udział w zajęciach to w nowe spojrzenie na siebie i najbliższe otoczenie, to sposób na rozumienie występujących w życiu zawodowym i prywatnym zjawisk kulturowych, społecznych, biznesowych i technologicznych. – dr Marcin Smolira, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stale dostosowuje program edukacji do sygnałów płynących z rynku. Elastyczność uczelni w zakresie projektowania kierunków studiów podyplomowych to z jednej strony współpraca z firmami, organizacjami i instytucjami, które zgłaszają potrzeby edukacyjne całych grup, ale ta elastyczność to również zainteresowania osób indywidualnych.

Zespół zajmujący się organizacją studiów podyplomowych jest zawsze otwarty na współpracę. Słuchamy opinii i sugestii naszych studentów i prowadzących, jak również partnerów, z którymi współpracujemy. Dzięki temu stale ulepszamy i aktualizujemy programy tradycyjnych kierunków, jak również uruchamiamy całkiem nowe studia. Nasza uczelnia nie tylko w nazwie ma przedsiębiorczość i nie tylko uczy przedsiębiorczości, ale również sama działa przedsiębiorczo. Dzięki temu nasza oferta studiów podyplomowych jest tworzona i wdrażana jak „na zamówienie”. Jesteśmy w stanie uruchamiać nowe grupy i nowe kierunki praktycznie w każdym momencie oraz stale aktualizujemy programy o najnowsze zmiany. – Anna Habza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSPA.

W swojej ofercie uczelnia ma różne kierunki studiów podyplomowych, m.in. Informatyka śledcza, Akademia Menadżera Sprzedaży, Inspektor Danych Osobowych, Zarządzanie i cło w obrocie międzynarodowym, Dietetyka i wiele innych.

Warto wspomnieć również, że można uzyskać dofinansowanie do studiów podyplomowych może z miejsca pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub Bazy Usług Rozwojowych.

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych są dostępne na stronie www.wspa.pl/studia-podyplomowe/ oraz w Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój 105), tel. 81 452 94 74, e-mail: spd@wspa.pl.

Black Friday to zwyczajowy czas korzystania z atrakcyjnych promocji. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Już od piątku, 29.11.2019, można skorzystać z wyjątkowej 20% zniżki na ofertę Studiów Podyplomowych WSPA w Lublinie.

Studia Podyplomowe to doskonały sposób, aby  poszerzyć swoją wiedzę i stać się pożądanym kandydatem na rynku pracy. Dobrze wybrane studia podyplomowe, nawet po licencjacie, zwiększają szansę na awans i lepsze wynagrodzenie.

Dołącz do nas już teraz! Studia podyplomowe możliwe jeszcze przed dyplomem!

Read More

Studia podyplomowe z zakresu prawa socjalnego są adresowane do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych gmin i powiatów zajmujących się pomocą społeczną lub niepublicznych organizacjach społecznych, organizacjach pozarządowych.

Studia są ukierunkowane na wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej, w szczególności jednostek jakich, jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej.

Nauka trwa dwa semestry. Dołącz do nas już teraz! Zamiast 3600 zł zapłać 2880 zł

Read More

Koło Naukowe Studentów Stosunków Międzynarodowych i Administracji WSPA w Lublinie zaprasza wszystkich studentów naszej Uczelni do udziału w I spotkaniu Koła, które odbędzie się 13 listopada 2019 o godzinie 11.00, w Sali numer 108. Tematem spotkania będzie, między innymi, wizyta studyjna do Brukseli. Opiekunem Koła Naukowego jest mgr Piotr Skrzypczak.

Koła naukowe studentów WSPA w Lublinie funkcjonują jako element wspomagający proces nauczania na naszej Uczelni.  Jeśli jesteś osobą aktywną, pomysłową, proaktywną – to miejsce właśnie dla Ciebie.

W naszej Uczelni rozpoczynamy kształcenie w ramach nowoczesnej socjologii –  opartej o najnowsze paradygmaty teoretyczne i trendy badawcze, skoncentrowanej na rzeczywistych potrzebach społecznych. Socjologia jest nauką tłumaczącą społeczny świat, w którym żyjemy. Wyjaśnia fakty i procesy, wskazuje na przyczyny zjawisk i możliwości rozwiązania problemów życia zbiorowego. Pomaga zrozumieć mechanizmy zdarzeń, które dzieją się obok nas lub z naszym udziałem.  W ramach naszego kierunku przekazujemy studentom niezbędną wiedzę na temat tego, co dzieje się w społeczeństwie polskim i globalnym. Pomagamy kształtować umiejętności krytycznego myślenia, dokonywania selekcji istotnych informacji, docierających z zewnątrz oraz konstruowania własnego, niezależnego sposobu  podejmowania decyzji. Wspieramy nabywanie niezbędnych w życiu kompetencji „miękkich”, ułatwiających komunikację i współdziałanie z innymi ludźmi.

Ze względu na praktyczny profil studiów program nauczania został unowocześniony i wzbogacony o przedmioty z zakresu szeroko pojętego projektowania społecznego, badań oraz analityki  społecznej. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami i firmami badawczymi, które wspierają nas w szkoleniu praktycznym studentów. Na przekór rozpowszechnianym stereotypowym opiniom o nieprzydatności socjologów na rynku pracy pokazujemy potrzebę i konieczność posiadania wykształcenia socjologicznego na wielu stanowiskach pracy. Absolwenci socjologii wykorzystując wiedzę teoretyczną o procesach i zjawiskach społecznych posiadają umiejętności i kompetencje do gromadzenia, przetwarzania i analizowania różnorodnych danych i informacji, co sprawia, że doskonale sprawdzają się na stanowiskach takich jak: specjalista ds. badań i analiz, analityk, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources manager), specjalista ds. rekrutacji (Talent researcher), specjalista ds. projektów, brand manager, koordynator ds. relacji pracowniczych, specjalista działu marketingu, specjalista ds. szkoleń i rozwoju, koordynator ds. komunikacji społecznej, specjalista ds. CRM, ekspert ds. doświadczeń kandydata , specjalista ds. Public Relations, ekspert ds. miękkiego HR, specjalista ds. analiz i prognoz demograficznych itd . Ponadto studenci ucząc się obowiązkowych w naszej uczelni przedmiotów kształtujących kreatywne myślenie i działanie oraz wspierających samorealizację, mogą z powodzeniem odnaleźć się jako pracownicy firm nastawionych na rozwój, innowacyjność i przeprowadzanie nowatorskich badań na zlecenie w różnych sektorach. Praktyczna nauka języka angielskiego ułatwia znalezienie pracy w firmach zagranicznych. Natomiast zupełna dostępność wyjazdów edukacyjnych w ramach  programu Erasmus+ pozwala na doskonalenie kompetencji językowych oraz na nawiązywanie procentujących w przyszłości kontaktów zawodowych.

 Od października 2019 r. pełnię funkcję prodziekana kierunku socjologia, z czego bardzo się cieszę, gdyż teraz mogę ściślej współpracować ze wspaniałymi ludźmi – życzliwymi, kompetentnymi wykładowcami, pełnymi pasji i pomysłów  oraz entuzjastycznie nastawionymi studentami, którzy chcą wiedzieć i umieć więcej. Razem tworzymy zgrany zespół, któremu zależy na wysokiej jakości kształcenia i na czerpaniu radości ze studiowania. Wraz z pracownikami administracji i obsługi dokładamy wszelkich starań do zachowania wizerunku „Wyspy” jako uczelni traktującej priorytetowo dobro studentów. 

Serdecznie zapraszam do studiowania socjologii w WSPA w Lublinie na studiach licencjackich i uzupełniających magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.  Dodatkowym ułatwieniem dla osób mieszkających poza Lublinem i poza granicami Polski jest możliwość wyboru komfortowych studiów „on-line”. Zapraszam do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej, uczelnianym Facebooku oraz Facebooku prężnie i z zaangażowaniem działającego Koła Naukowego Studentów Socjologii WSPA. Będziemy pokazywać na bieżąco, co robimy i zapraszać na przyszłe wydarzenia. Rekrutacja na nasz kierunek jest otwarta, w przypadku zebrania się wystarczającej liczby kandydatów istnieje możliwość uruchomienia kształcenia od lutego 2020 r.

Socjologia na „Wyspie” to znakomity start w przyszłość.

W ramach Programu Erasmus+, WSPA w Lublinie realizuje Dni Katalonii. Uczelnia gości przedstawicieli Associació Cultural Catalanopolonesa i Szkoły Polskiej w Barcelonie, Tarragonie, Gironie i Castelldefels. Trwają wykłady dla studentów przybliżające katalońską kulturę, historię i obecną sytuację polityczną.
W dniu wczorajszym studenci Stosunków Międzynarodowych i Zarządzania, uczestniczyli w wykładzie otwartym na temat sytuacji geopolitycznej Katalonii.

 

 

 

Dnia, 03.12.2019 w godzinach 17:00-20:00 w sali 003a na WSPA w Lublinie odbędzie się Podwieczorek w Coachingiem. Spotkanie przy jesiennym stole poprowadzi dr Małgorzata Jedynak , coach ICI, psychoterapeuta, wykładowca.

Gościem specjalny będzie Pani Joanna Grela, akredytowany Coach ICF PCC, trener, autorka książek z zakresu coachingu z warsztatem: “Stres z trzech perspektyw. Jak coaching może wspierać radzenie sobie ze stresem?

Informacje i zapisy: dr Małgorzata Jedynak

e-mail: malgorzatajedynak1@gmail.com, tel. 605630442