Podział na grupy ćwiczeniowe:

Grupa I: A – Ł

Grupa II: M – Z

Podział na grupy laboratoryjne:

Grupa I: A – Kr

Grupa II: Ku – P

Grupa III: R – Z

W dniach od 23 grudnia 2019 r. do 06 stycznia 2020 r. Dziekanat studiów wyższych będzie nieczynny.

Zapraszamy ponownie od 07 stycznia 2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00

Osoby, które decyzją Dziekana mają przedłużony termin składania pracy do końca 2019 roku, będą mogły złożyć prace dyplomowe ostatecznie do dnia 12.01.2020.

Studenci I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uzyskali dostęp do pakietu Office 365.

Niezbędne informacje znajdą Państwo w linku: https://wspa.pl/office-365/

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt pod adresem it@wspa.pl

Podział na grupy Zarządzanie magisterskie I semestr studia niestacjonarne:

Grupa I: A – M

Grupa II: N – Ż

 

Studenci, którzy po sesji egzaminacyjnej poprawkowej nie będą mieli zaliczonego semestru letniego roku akademickiego 2018/19, zobowiązani są do złożenia podania o wpis warunkowy na kolejny semestr – najpóźniej do dnia 15 października 2019 r.

Podania o wpis warunkowy dostępne są w zakładce pliki do pobrania.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA §20 pkt. 14 warunkowy wpis na kolejny semestr/rok (z obowiązkiem powtórzenia niezaliczonego przedmiotu) może otrzymać student, który przystąpił do wszystkich zaliczeń  i egzaminów lecz nie uzyskał zaliczenia lub nie złożył egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu/zaliczenia oceny niedostatecznej (2,0)

Przypominamy, że dla studentów III roku studiów licencjackich (Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie) oraz II roku studiów magisterskich (Socjologia) termin złożenia prac dyplomowych upływa 31 lipca br. Wszystkie osoby, które do tego czasu nie złożą pracy, zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych WSPA w Lublinie mają możliwość złożenia umotywowanego wniosku do Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych o przedłużenie terminu składania pracy za zgodą promotora do końca grudnia 2019 r. Brak złożonej pracy czy też podania będzie jednoznaczny z wykreśleniem z listy studentów z dniem 01 sierpnia 2019 r.

Wniosek do pobrania w załączniku.

Przedłużenie terminu składania pracy

Zgodnie z ogłoszeniem z dnia 11 czerwca br. informujemy, że w dniach od 18 – 30 czerwca 2019 roku zostanie uruchomiony system zapisów do promotorów dla studentów II roku kierunków Administracja, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Socjologia (studia licencjackie), Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie oraz I roku kierunku Socjologia (studia magisterskie)

System będzie aktywny od dnia 18 czerwca 2019 roku od godziny 18:00 do 30 czerwca 2019 roku do godziny 0:00 (północ).

Zapisy do promotorów są obowiązkowe!!!

Zapisy do promotorów będą prowadzone poprzez stronę www.promotor.wspa.pl

Logowanie do systemu:

Login: pierwsza litera imienia.nazwisko (np. j.kowalski)

Hasło: WSPAnr albumu (np. WSPA000000)