Architekt to wszechstronny zawód. Inżynier – artysta. Swoje zdolności studenci II roku szlifują na zajęciach z malarstwa.

Zapraszamy na jedynie w regionie studia, na kierunku Architektura, w trybie niestacjonarnym.
Na WSPA uczymy wykorzystując, rozwijając i pobudzając kreatywność, dzięki czemu przygotujemy Cię w sposób naturalny do twórczej pracy w dziedzinie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.