esteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować.

Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej (bo w jeden dzień), i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry pomysł! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (w programie preinkubacji), bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko początkujących przedsiębiorców i pozwala im skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesowego przedsięwzięcia.

Porównanie kosztów prowadzenia firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości i w formie własnej działalności gospodarczej.

Rodzaj kosztu Działalność gospodarcza AIP
Rejestracja firmy 100-270 zł w pakiecie
ZUS 320-800 zł w pakiecie
BIURO 400 zł w pakiecie
Prowadzenie księgowości min. 150 zł 25 dokumentów
w pakiecie
Szkolenia i  konferencje 500 zł w pakiecie
Porady prawne 100 zł/godz. 2,5h w  pakiecie
Promocja firmy 600 zł w pakiecie
Przybliżony sumaryczny koszt
miesięczny prowadzenia działalności
Ok. 2000 zł 300 zł
(miesięczny koszt pakietu)

Zapraszamy! 
AIP umożliwia studentom WSPA odbycie praktyk, oraz udział w różnych eventach o tematyce przedsiębiorczości. Oferujemy bezpłatne szkolenia, porady, oraz możemy zaoferować możliwość pracy w firmach objętych programem AIP.

Kontakt

Aleksandra Świętochowska
Manager AIP Lublin

aleksandra.swietochowska@inkubatory.pl
tel.: 737 985 236

www.aip-lublin.pl 
www.aiplublin.inkubatory.pl

Poniżej zamieszczamy linki do raportów opracowanych w ramach projektu Wspieramy Lubelskich Przedsiębiorców został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa II– Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku przez Partnerstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raporty mogą być pomocne w efektywnym wykorzystaniu podmiotowych systemów finansowania oraz planowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.

Pliki do pobrania

Analiza dostępności w BUR i poza BUR_final_11.10.2017

Analiza dostępności w RUR i poza RUR

Agregacja zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych_final

Agregacja zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych_31_07.2017