Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mimo epidemii Covid19 w Polsce i na świecie, nie rezygnuje z działalności naukowej. W dniu 29 września 2020 roku organizuje Hybrydową Konferencję Międzynarodową „Współczesne trendy w zarządzaniu”.

Wydarzenie hybrydowe (ang. „hybrid event”) łączy w sobie spotkanie Uczestników/czek biorących udział w wydarzeniu w miejscu jego organizacji (w tym przypadku jest to siedziba WSPA w Lublinie, ul. Bursaki 12), z udziałem on-line (wirtualnym) Uczestników/czek znajdujących się w innym, dowolnym miejscu w Polsce i na świecie.

Korzyści z organizacji wydarzenia hybrydowego:

  1. Ograniczone koszty
  2. Szerszy zasięg wydarzenia
  3. Większa liczba Uczestników/czek
  4. Zmniejszenie ryzyka związanego z epidemią COVID19
  5. Eco-friendly

Możliwość uczestnictwa w formule hybrydowej została wprowadzona w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie, i wynika z troski Organizatora o zdrowie i życie Uczestników/czek Wydarzenia.

Formuła hybrydowa oznacza, iż to Uczestnik/czka sam(a) dokonuje wyboru sposobu uczestnictwa:

  1. czynny udział osobiście w siedzibie WSPA (z możliwością wystąpienia)
  2. czynny udział on-line za pomocą oprogramowania Google Meet (pełnoprawny udział w konferencji z możliwością wystąpienia)
  3. bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia

Konferencja będzie podzielona na 3 obszary tematyczne:
1. Zarządzanie organizacjami
2. Ekonomiczny i finansowy aspekt zarządzania organizacjami
3. Inżynieria w zarządzaniu

W trakcie Konferencji poruszone zostaną zagadnienia: zarządzania zasobami ludzkimi w erze świadomości; świadomych organizacji; społecznej odpowiedzialności biznesu; zarządzania strategicznego i współczesnego modelu biznesowego; zarządzania procesowego; zarządzania tożsamością organizacyjną; marketingowego aspektu zarządzania organizacjami; zastosowania informatyki w zarządzaniu; nowoczesnego systemu logistycznego.

Do udziału w Konferencji Organizatorzy zapraszają: naukowców, przedsiębiorców, praktyków biznesu, doktorantów – zarówno z otwartym jak i bez otwartego przewodu doktorskiego; młodych naukowców z tytułem doktora, magistrantów chcący budować już teraz swój dorobek naukowy, by kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

W konferencji wezmą także udział naukowcy z Uczelni Partnerskich WSPA:
Mednarodna Fakulteta za Druzbene in Poslovne Studije Zavod – Słowenia
Instituto Politecnico de Setubal – Portugalia
Technische Hochschule Deggendorf – Niemcy

Obrady będą prowadzone w języku angielskim (Organizatorzy zapewniają tłumaczenia symultaniczne).

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie www Wydarzenia pod adresem: https://konferencja.wspa.pl/.