8 października, 2020

Day

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, dotyczy wszystkich studentów odbywających praktykę w roku 2020/2021 (dla pozostałych studentów ubezpieczenie NNW jest dobrowolne). składka roczna – 50 zł/osoba Osoby, które chcą się ubezpieczyć proszone są o kontakt na adres e-mail m.brodziak@wspa.pl lub nr telefonu 81-45-29-419 Ostateczny termin wpłaty upływa dnia 30 listopada 2020 r
Read More
Skip to content